Styrk trivslen - konference med topforskere 7.10.15
Kig ind hos Arbejdsmiljørådgiverne
Har din arbejdsplads Danmarks bedste arbejdsmiljø? Fra 1. juni kan du indstille på www.arbejdsmiljøprisen.dk
Arbejdsmiljøcentret
Alt til en sikker og tryg arbejdsdag - klik her
Bliv klogere på Creceas morgenmøder

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

Rod på gulvet, spildt kaffe eller løb på trappen. Det er ofte banale hverdagsting, som får de ansatte til at snuble. Men konsekvensen er alvorlig. Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén

Hvert år kommer cirka 1.600 danskere alvorligt til skade på jobbet fordi de falder, glider eller snubler. Det betyder, at snublen på jobbet er skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke på de danske arbejdspladser, viser en ny opgørelse foretaget af Arbejdstilsynet.

Ulykker kategoriseres som alvorlige, når de fører til mere end tre ugers fravær. De alvorlige snubleulykker resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet – eksempelvis kraniebrud.

Arbejdstilsynets opgørelse viser samtidig, at visse brancher har en højere forekomst af snubleulykker. I daginstitutioner er snublen skyld i næsten en tredjedel af de alvorlige ulykker, mens det eksempelvis er hver fjerde i kontorbranchen. Kontorbranchen er desuden den branche, der samlet set har flest alvorlige snubleulykker efterfulgt af bygge- og anlægsbranchen og døgn- og hjemmepleje.

»Vi møder desværre ofte den holdning, at snubleulykker er banale og noget, man ikke kan gøre noget ved. Men der er ofte et mønster i, hvad der sker, når det går galt. Derfor er det også muligt at forebygge mange af disse ulykker«

De alvorlige snubleulykker er kun toppen af isbjerget, for der sker langt flere snubleulykker med kortere fravær. Hertil kommer, at en del af disse snubleulykker giver varige mén. Derfor sætter Arbejdstilsynet nu særligt fokus på området. Både via tilsyn og gennem kommunikationskampagnen ”Stop snubleulykker”, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forebygge de mange alvorlige snubleulykker.

”Vi møder desværre ofte den holdning, at snubleulykker er banale og noget, man ikke kan gøre noget ved. Men der er ofte et mønster i, hvad der sker, når det går galt. Derfor er det også muligt at forebygge mange af disse ulykker. Ofte handler det om små ændringer i det daglige. For eksempel at rydde op på gulve, undgå at løbe og sikre, at der er jævnt, der hvor man færdes”, siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Bent Horn Andersen.

I forbindelse med Arbejdstilsynets kampagne Stop snubleulykker er der udarbejdet materiale til virksomhederne med gode råd til, hvordan ulykkerne kan forebygges.

Sådan forebygger man snubleulykker

Indretning og planlægning:

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer
 • Sørg for god belysning på gangveje
 • Lav et beredskab ift. vinterglatføre
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx rulleborde og sækkevogne

Adfærd:

 • Ryd op. Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande
 • Tør straks op, hvis du spilder fx væske og fødevarer på gulvet
 • Løb ikke på arbejdspladsen – især ikke på trapper
 • Brug fx rulleborde og sækkevogne

 

Læs mere

Du kan læse mere om indsatsen på at.dk/snubleulykker

Fakta: Snubleulykker fordelt på brancher

Fra 2011-2014 blev der anmeldt 29.000 alvorlige arbejdsulykker. 6.500 af dem skyldtes fald, glid eller snublen. De brancher, hvor der sker flest alvorlige ulykker ved fald, glid og snublen i perioden 2011-2014, er følgende:

 1. Daginstitutioner: 30 % af ulykkerne = 387 ulykker. (især aldersintegrerede institutioner og børnehaver)
 2. Undervisning: 26 % af ulykkerne = 377 ulykker. (især folkeskoler)
 3. Kontor: 26 % af ulykkerne = 934 ulykker. (især generelle offentlige tjenester, boligselskaber og anden udlejning af boliger)
 4. Transport af gods: 25 % af ulykkerne = 429 ulykker. (især vejgodstransport, kurertjeneste og posttjeneste)
 5. Bygge og anlæg: 21 % af ulykkerne = 847 ulykker. (især tømrere, murere, VVS’ere og elektrikere)
 6. Døgninstitutioner og hjemmepleje: 19 % af ulykkerne = 521 ulykker. (især plejehjem og hjemmehjælp)

Kilde: Arbejdstilsynet

Initiativer efter epoxy hos vindmøllekoncerner

Efter epoxy: Arbejdstilsynet tager bl.a. initiativ til at bruge oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme på certificerede virksomheder I en redegørelse bestilt af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen erkender Arbejdstilsynet, at der er behov for at stramme op på en række punkter relateret

Arriva vil mere end være størst og billigst

Da ledelsen skiftede kurs, fulgte arbejdsmiljøet med Arriva vinder ikke kontrakter i Danmark ved bare at være så billige som muligt. For udbyderne af offentlig trafik ønsker at entrere med selskaber, som også har styr på kvaliteten af ydelsen. Derfor

Byggeaffald og spildevand skal omsættes til vækst og grønne byer

Som de første kommuner i Danmark har Vejle, Kolding og Slagelse fået medfinansiering fra EU’s Regionalfond – i alt 16 mio. kroner – til bæredygtige løsninger, der skal skabe grønnere byer og vækst gennem nye teknologier Erhvervs- og vækstminister Troels

Kommunalt SPARK for 25 mio. kr. er i luften

Nu kan kommunale arbejdspladser få gratis bistand til problemer med psykisk arbejdsmiljø SPARK er i luften, og sekretariatet har fået 75 ansøgninger på de første 14 dage: Hvad er SPARK? Trivslen i kommunerne skal have et løft, og trivslen er

Slides fra årskonferencen

Her på siden kan du finde slides fra oplægsholderne på ArbejdsmiljøNETs årskonference Vi håber du finder inspiration i præsentationerne til din hjemlige arbejdsmiljøindsats frem til næste årskonference i 2017. God vind med arbejdsmiljøet.   En styrket arbejdsmiljøindsats – Peter Vesterheden,

Vi skal ringeagte sjusk med sikkerheden

ArbejdsmiljøNETs årskonference: En vej til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark yderligere er at gøre godt arbejdsmiljø til en almindeligt accepteret norm i samfundet, foreslog Arbejdstilsynets direktør Peter Vesterheden I sin redegørelse for, hvilke former for motivation og ejerskab, der kan

Travle sygeplejersker skal styre og planlægge

Overbelastning: Seks ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker kan ikke arbejde fagligt forsvarligt 24 hjemmebesøg på en aftenvagt, fem minutter mellem hvert besøg på kørelisten og for lidt tid til at dokumentere, er nogle af eksemplerne på, at tiden ikke

Få arbejdsulykker i olieindustrien

Nyt fra Magasinet Jern-Maskinindustrien: “Offshorebranchens lave ulykkestal er er klart eksempel på, hvor langt man kan komme, når ledelsen sætter sig i spidsen for en professionel sikkerhedskultur, hvor man lærer af fejl og forebygger ulykker. Det kan alle brancher lære

EU-kampagne om ældre medarbejderes arbejdsmiljø

Der bliver stadig flere medarbejdere over 55 på hele det europæiske arbejdsmarked. Derfor lancerede Europa-kommissionen, EU-OSHA og EU’s hollandske formandskab i dag kampagnen Healthy Workplaces for all Ages. Find mere information på kampagne-websitet: https://healthy-workplaces.eu/