Kig ind hos Arbejdsmiljørådgiverne
Styrk trivslen - konference med topforskere 7.10.15
Arbejdsmiljøcentret
Bliv klogere på Creceas morgenmøder
Alt til en sikker og tryg arbejdsdag - klik her

Tunge løft i køkken fjernet med affaldskværn

Tunge affaldsspande skal ikke længere slæbes gennem hele storkøkkenet – det har et nyt affaldssystem sat en stopper for

Pendulfarten ud og ind for at komme af med tunge skraldesække er stoppet fra restauranten på kursusstedet Rungstedgaard. Restaurantens køkken har anskaffet sig et nyt affaldssystem, der har vist sig både at være godt for økonomien, for stedets grønne profil og ikke mindst for de ansattes arbejdsmiljø.

Madkværn i køkkenet

Rungstedgaard har fået installeret en madkværn, som blender madaffaldet til små stykker på to gange to millimeter. Herefter sender det med tryk madresterne ned i en opsamlingstank, som på Rungstedgaard er nedgravet i det grønne areal lige uden for køkkenet.

»Ved at smide affaldet direkte i kværnen sparer vi nogle arbejdsgange, og medarbejderne slipper for de tunge løft med skraldespandene,« siger Vagn Kristensen, food & beverage-chef på Rungstedgaard. AgroTech, en afdeling under Teknologisk Institut, har lavet en rapport, som viser, at køkkenpersonalet på Rungstedgaard tidligere slæbte 35 fyldte affaldsspande ud til containeren om ugen. Disse ture er nu helt skåret væk, og der spares næsten en times ugentlig arbejdstid.

Læs også: Automatisering: At købe forkert udstyr er en klassiker

Arbejdsmiljø er vigtigt

Madaffaldet omdannes til flydende biomasse, kan opbevares i den luft- og lugttætte opsamlingstank i længere tid end skrald, da PH-værdien på massen falder til lige under fire. Når tanken er fuld, suges biomassen op af en slamsuger, der afhenter massen og kører den til det nærmeste biogasanlæg. Assens Madservice har også installeret affaldssystemet, og her er leder Line Hansen glad for både at skåne miljø og medarbejdere.

»Selvfølgelig er den grønne tanke vigtig i disse år – som offentlig virksomhed er vi glade for at kunne være et godt eksempel. Men det er lige så vigtigt, at lette det fysiske arbejdsmiljø for vores ansatte i køkkenet,« siger Line Hansen, leder af Assens Madservice, der leverer døgnkost til cirka 650 borgere.

Holbæk Sygehus installerede affaldssystemet i 2013, og her har AgroTech beregnet, at medarbejderne slipper for turen med 40 affaldsspande om ugen. Hver spand tog godt tre minutter at tømme – det vil sige, at medarbejderne tilsammen sparer over to timer om ugen.

Læs også: Robotter til løftearbejde skal være hurtige

Fakta

Bedre arbejdsmiljø med grønt affaldssystem

AgroTech under Teknologisk Institut har gennemført et studie i fire storkøkkener med affaldssystemet fra det danske firma Biotrans Nordic installeret, nemlig Holbæk Sygehus, kursus- og konferencestedet Rungstedgaard, Københavns Madhus og Telia. Rapporten viser, at de fire køkkener alle oplever bemærkelsesværdige fordele ved systemet, bl.a.:

  • Affaldet er væk med det samme, og der er ikke risiko for lugt og spild
  • Der spares udgifter på op til 120.000 kr. årligt på afhentning af skrald
  • Færre tunge løft og vrid for personalet og intet behov for rengøring af affaldsspande
  • Færre skridt skal gås pr. dag
  • Den tid, der spares på at fjerne affald, kan bruges på andre opgaver
  • Mindre aktivitet udendørs i forhold til dårligt vejr, is, sne og frost.

Robotter til løftearbejde skal være hurtige

Tunge løft: Robotten løfter det hele, men hvis ikke den er hurtig nok, bliver den ikke brugt

Akkord er løseordet i mange håndværksfag. Også iblandt de cirka 200 tømrere i DEKO, der er specialister i erhvervsbyggeri med særligt fokus på skillevægge. Derfor er alle værktøjer, der kan effektivisere arbejdet, velkomne. I lang tid har tømrerne i DEKO brugt en smartlift som hjælp til at løfte tunge elementer som fx glas-skillevægge, som nemt kan veje 100 kilo.

– Vi har typisk indlejet maskiner udefra. De kan være store, klodsede og med alt for mange knapper. Smartlift er meget lang, så når vi arbejder i snævre gange, kan man ikke stille den på tværs. Derfor gik vores direktør sammen med Wallmo for at udvikle noget, der var smartere, fortæller Casper Møller Hansen, der som tømrer i DEKO i ti år har løftet rundt med glas til rigtig mange indendørs glasvægge.

Læs også: Automatisering: At købe forkert udstyr er en klassiker

Kun robotten løfter

Casper Møller Hansen har været med til at teste den robot, der blev resultatet af samarbejdet med Wallmo. Den er stadig i testfasen, og tempoet er et afgørende aspekt ved den, fastslår han.

…vil du læse hele artiklen, så log på øverst på siden…

Teamarbejde giver ny fleksibilitet på sygehus

Teamarbejde på Sydvestjysk Sygehus giver ny fleksibilitet, men omstilling tager lang tid I en presset situation vil man på Sydvestjysk Sygehus principielt kunne se en overlæge fræse ned ad en hospitalsgang med en sengeliggende patient. Det kommer nok aldrig til

Automatisering: At købe forkert udstyr er en klassiker

Christiansfeld Mejericenter har én gang prøvet at købe en kran hjem, som medarbejderne ikke kunne bruge. Det gør de ikke igen

Automatisering: Det er en blandet landhandel af mælk og fløde i kartoner og kakao i brikker, der i et hjørne af pakkeriet på Christiansfeld Mejericenter bliver samlet på paller og herefter kørt ud til kunder. Grundet det alsidige indhold på pallerne er arbejdet ikke så ligetil at automatisere. Så det er mennesker i kød og blod, der pakker disse paller. Men da det er tungt arbejde, har Christiansfeld Mejericenter købt fire såkaldte klemmeåg, der giver en hjælpende hånd ved de mange håndteringer.

…Vil du læse resten af artiklen? Log på via bjælken øverst…

15 ambassadører - 65 medarbejdere

Nu skal 15 ambassadører til 65 medarbejdere bidrage til, at medarbejderne i Hjørring Vandselskab ikke ser gennem fingre med usikre arbejdsforhold

15 ambassadører for det gode arbejdsmiljø iblandt i alt 65 medarbejdere. En usædvanligt høj procentuel andel af medarbejdere, men for Hjørring Vandselskab er det afgørende at skabe en bedre sikkerhedskultur i alle hjørner af de 926 kvadratkilometer, der udgør selskabets daglige aktionsareal. Det var en dødsulykke for knap fire år siden, der slog hovedet på sømmet. Den tragiske hændelse opstod, da en medarbejder valgte at se bort fra en række forholdsregler og bragte sig i en farlig situation. Det burde ikke kunne ske, men det gjorde det. Senere fik selskabet en bøde fra Arbejdstilsynet ved en udgravning. En privat bygherre havde anbragt materialer klos op af en udgravning.

Medlemsmøde 15.12.: Strategisk arbejdsmiljøarbejde

– En klokke burde have ringet hos mine medarbejdere, fortæller Jacob Andersen, produktionschef og arbejdsmiljøansvarlig i Hjørring Vandselskab. Klokken ringede måske også, men medarbejderne reagerede ikke over for den mulige fare: ”Det går nok,” bekræftede de hinanden i.

– Det fik os til at indse, at problemet ikke er, om medarbejderne har adgang til handsker, sko og briller. Problemet er holdningen til sikkerhed. Så vi sendte alle medarbejdere på kursus i at tale sammen og tage ansvar for hinanden. Det har været grundlaget for vores arbejde med sikkerhed siden, forklarer Jacob Andersen.

Vejarbejde og kemi

Der lurer mange farer i arbejdet med at forsyne borgerne med rent vand og sikre, at de kan slippe af med vandet igen efter brug. Spildevand er en kemifabrik og omlægning af rør foregår midt i trafikken på gader og stræder. Rørlægning er også anlægsarbejde, og det skiller sig ud ved at være tidsbegrænset. Som Jacob Andersen udtrykker det:

– Vi starter altid med at indrette en sikker arbejdsplads, så man ikke får en bybus i nakken, selvom man kun skal være der i fire timer. Men selv om produktionsstedet er sikret, er der alligevel sprækker i sikkerheden, kan han konstatere, når han kigger i trivselsundersøgelser og apv.

Læs også: Hændelige ulykker findes ikke

…vil du læse resten af artiklen? Log ind med din medlemskode øverst…

Krav til arbejdsmiljø strammes for virksomheder med kronesmiley

Med otte nye tiltag vil forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen genoprette tilliden til kronesmileyordningen. Arbejdsmarkedets parter bakker op. Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet: 21. november 2016 Kronesmileyordningen bliver nu strammet op, så der fremover ikke er tvivl om, at certificerede virksomheder har et arbejdsmiljø,

Orkestrér arbejdsmiljøindsatsen - nyt ArbejdsmiljøNET ude nu

ArbejdsmiljøNET 5 2016 er ude nu og bringer bl.a. historien om, at CAVI-centrets afsluttende konklusioner peger på, at koordinerede indsatser for et bedre arbejdsmiljø virker bedst Desuden skal arbejdsmiljøet fortsat finde en plads i virksomhederne med respekt for både arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljøarbejde - det har vi folk til

Ledere og medarbejdere parkerer mere eller mindre bevidst ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet hos de arbejdsmiljøprofessionelle

Med AMO-reformen fra 2010 afskaffede man begrebet ”daglig sikkerhedsleder”, men mange steder er realiteten blevet mere daglig ”arbejdsmiljøledelse,” skriver seks forskere i kronikken Mellem drømme og virkelighed, som opsamler erfaringerne fra CAVI-projektet.

Konsekvensen kan være både positiv og negativ: En professionel arbejdsmiljøleder kan stå som garant for, at ideer, planer og drømme føres ud i virkeligheden. Men det kan også føre til, at medarbejdere og ledelser holder op med at forholde sig kritisk til arbejdsforholdene, mener forskerne.

En kampplads

Men det er ikke AMO-reformens skyld, at arbejdsmiljøledelse fylder mere på virksomhederne i dag, mener Klaus T. Nielsen, arbejdsmiljøforsker fra RUC og med-forsker på CAVI-projektet. Udviklingen har været i gang længe og mange steder. Men tendensen er klar: Magten flytter i stigende omfang fra medarbejderdemokrati til ledelse. Udviklingen kan siges at være i strid med den demokratiske tradition i Danmark, hvor medarbejdere, som ved, hvor skoen trykker, sædvanligvis har haft en stemme over for ledelsen i arbejdsmiljøorganisationen, siger han…

Vil du læse videre? Log ind øverst på siden

Læs også: Virkemidler: En orkestreret arbejdsmiljøindsats er mest effektiv

Virkemidler: En orkestreret arbejdsmiljøindsats er mest effektiv

Indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet på det danske arbejdsmarked er god, men lider også af hastværk og skiftende politiske vinde Mangt og meget er positivt i den danske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, kan man læse

Hændelige ulykker findes ikke

Arbejdstilsynet forebygger snubleulykker med en systematisk indsats

En socialrådgiver i en kommune kommer til skade og knuser sine briller, da hun en dag snubler på vej op af trappen. Det er én blandt mange fald- og snubleulykker på danske arbejdspladser, som kan ligne hændelige uheld.

Hændeligt? Næppe. Som tidligere medlem af Arbejdstilsynets task force for arbejdsulykker ved Jakob Wang-Holm, at det sjældent er tilfældet. Der er næsten altid en række bagvedliggende faktorer, som kan forebygges. Udfordringen er at finde dem. Det kræver et godt analyseredskab og en god portion nysgerrighed.

»Hændeligt? Næppe.«

 

– Jeg har sammen med forskellige virksomheder og indenfor forskellige brancher analyseret en del arbejdsulykker og nærvedulykker. I nogle virksomheder ryger snuble- og faldulykker nemt over i kategorien for hændelige uheld. Derved sætter de sig selv skakmat i forhold til at forebygge hændelserne. Det er nemlig vigtigt også at analysere tilløb til og faktiske fald- og snubleulykker. Når man gør det, så får man øjnene op for, at man sagtens kan gøre flere forskellige ting for at undgå ulykkerne, siger Jakob Wang-Holm, der har været intern arbejdsmiljøkoordinator i Arbejdstilsynet siden januar 2016.

Meget faldt sammen

For socialrådgiverens vedkommende var der mange faktorer, som kulminerede op til faldet på trappen: Hun var fortravlet og bagud. Klienterne sad i kø på venteværelset. Hun måtte skynde sig. Hun var nødt til at hente de relevante sagsmapper på en anden etage. Og da hun bar mapperne i begge hænder, kunne hun ikke se, hvor hun satte fødderne.

– I sådan en analyse er der mange tråde, der åbner op for at forebygge i stedet for bare at trække på skuldrene og sige: Hændeligt uheld. Det dækker sandsynligvis også nogle steder over, at man simpelthen ikke ved, hvordan man skal forebygge noget, der virker bagatelagtigt, og som ”bare sker”. Men vi kan faktisk gøre meget. Derfor er det et meget vigtigt tema at slå an at sige, at hændelige uheld som udgangspunkt ikke findes, og at de i hvert fald altid skal analyseres for at finde frem til muligheder for at forebygge, forklarer Jakob Wang-Holm.

Arbejdstilsynets interne forebyggelse

De seneste par år har der ikke været fald eller snubleulykker i kontormiljøerne i Arbejdstilsynet, fortæller Jakob Wang-Holm. I fotoserien her på siden kan du se, hvilke konkrete foranstaltninger, Arbejdstilsynet bl.a. har indført for at forebygge snubleskader.

 log ind i toppen af artiklen for at læse mere…