Styrk trivslen - konference med topforskere 7.10.15
Kig ind hos Arbejdsmiljørådgiverne
Arbejdsmiljøcentret
Bliv klogere på Creceas morgenmøder
Alt til en sikker og tryg arbejdsdag - klik her

Velfærdsteknologi skal forbedre arbejdsmiljøet

Velfærdsteknologi i kommunerne skal forbedre det fysiske arbejdsmiljø: Færre tunge løft fra 2014-2016 med loftlifte og badegrej

Loftlifte, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler er fire områder, det fælleskommunale program for indførelse af velfærdsteknologi under KL har fokus på. Programmet løber fra 2014 til udgangen af 2016, og i denne periode skal kommunerne med ny teknologi effektivisere for 500 mio. kr. samt forbedre arbejdsmiljøet og kvaliteten.

Tusindvis af loftlifte

Kommunerne råder i dag over cirka 30.000 loftlifte og cirka 5.000 bade- og toiletstole. Indførelsen af hjælpemidlerne går under navnet ”Forflytningsteknologi fra 2 til 1, da opgaverne fremover kan klares af en person. De største gevinster er bedre arbejdsstillinger, bedre arbejdsmiljø og bedre muligheder for den enkelte for at tilrettelægge arbejdet.


Læs også: Robotterne indtager slæbet

Læs også: Robotterne rykker ind i virksomhederne i et højt tempo


Svært at komme i gang?

Man kan få støtte hos Center for Velfærdsteknologi hos KL. Centret kan bl.a. tilbyde

• Netværk

• Digitalt landkort, der viser, hvor teknologierne er indført

• Parathedstest – er kommunen klar til ny teknologi.

 

Læs mere hos Center for Velfærdsteknologi

 

Robotterne indtager slæbet

Robotterne gør indtog i industrien, på sygehusene og i plejesektoren I en nær fremtid vil det være AGV’er (selvkørende robotter) i stedet for mennesker, der flytter varer. De kan navigere efter deres omgivelser, de kan køre efter en fastlagt rute,

ArbejdsmiljøNET 4 2016 er udkommet

Læs om Arbejdstilsynets egen indsats for at forebygge snubleulykker i ArbejdsmiljøNET 4 2016. I temaet om maskinelle løft ser vi bl.a. på det stigende antal robotter, der hjælper med tunge løft i sygehussektoren og ældrepleje Læs om udfordringerne ved at

Deltagere var godt tilfredse med årskonferencen

Deltagerne på ArbejdsmiljøNET’s årskonference 2016 gav udtryk for at være meget tilfredse med indholdet. De vil gerne anbefale andre at tage med 93 procent svarede i evalueringen af årskonferencen, at de var enten tilfredse (49 %) eller meget tilfredse (44

Ulykker: Faktaark om snubleulykker på vej

(image) Ulykker: ArbejdsmiljøNETs journalist Søren Dam Nielsen har netop interviewet Arbejdstilsynet om deres kampagne Stop Snubleulykker. Sammen med mange andre tiltag vil de lave faktaark målrettet de enkelte brancher. Faktaarkene vil begynde at dukke op efter sommerferien

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

Rod på gulvet, spildt kaffe eller løb på trappen. Det er ofte banale hverdagsting, som får de ansatte til at snuble. Men konsekvensen er alvorlig. Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén Hvert år kommer

Initiativer efter epoxy hos vindmøllekoncerner

Efter epoxy: Arbejdstilsynet tager bl.a. initiativ til at bruge oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme på certificerede virksomheder I en redegørelse bestilt af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen erkender Arbejdstilsynet, at der er behov for at stramme op på en række punkter relateret

Arriva vil mere end være størst og billigst

Da ledelsen skiftede kurs, fulgte arbejdsmiljøet med Arriva vinder ikke kontrakter i Danmark ved bare at være så billige som muligt. For udbyderne af offentlig trafik ønsker at entrere med selskaber, som også har styr på kvaliteten af ydelsen. Derfor

Byggeaffald og spildevand skal omsættes til vækst og grønne byer

Som de første kommuner i Danmark har Vejle, Kolding og Slagelse fået medfinansiering fra EU’s Regionalfond – i alt 16 mio. kroner – til bæredygtige løsninger, der skal skabe grønnere byer og vækst gennem nye teknologier Erhvervs- og vækstminister Troels

Kommunalt SPARK for 25 mio. kr. er i luften

Nu kan kommunale arbejdspladser få gratis bistand til problemer med psykisk arbejdsmiljø SPARK er i luften, og sekretariatet har fået 75 ansøgninger på de første 14 dage. For at efterkomme den overraskende store efterspørgsel har SPARK i august 2016 ansat