22. maj 2017

Arbejdsulykker: Vi kan lære af svenskerne

To faktorer, som virksomheder selv kan påvirke, er med til at give Danmark flere arbejdsulykker end Sverige, påpeger en ny rapport med særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen.

28. april 2017

Stram styring betaler sig

Arbejdsmiljøregler: På Avedøreværket skal tingene være i orden, før man kan køre videre.
Der er indlagt et fysisk stop ved porten til Avedøreværket. Der er også indlagt røde lyskurver i de aktuelle byggeprocesser. I begge tilfælde skal visse krav være opfyldt, før lyset skifter til grønt, og man kan få lov at passere og køre videre.

24. april 2017

Ledere i balance er bedre ledere

Overtegnede kurser i stress og balance for ledere hos TDC i 2016 kan være et fingerpeg om, at kurser forbeholdt ledere kan være en god ide.
Særskilte kurser for ledersiden er ikke sædvane i TDC, men de er kommet i stand, efter at TDC’s lederforening henvendte sig til arbejdsmiljøchef Mogens Hansen.

7. april 2017

Ny direktør til Arbejdstilsynet

Søren Kryhlmand bliver ny direktør i Arbejdstilsynet. Søren Kryhlmand kommer fra en stilling som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement, hvor han blandt meget andet har haft ansvar for arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet.

7. april 2017

Sengene der forsvandt

For de senge, som faldt, var der nye arbejdsopgaver overalt, for nu at omskrive en strofe fra Det haver så nyligen regnet en smule. Med byggeriet af det nye Aarhus Universitetshospital fulgte en beslutning om at skære ned på antallet af sengepladser. Konsulenter tilknyttet sygehusbyggerierne har regnet sig frem til, at de nye supersygehuse alene i kraft af deres størrelse vil give højere produktivitet. Derfor kan man spare sengepladser.

28. marts 2017

Arbejdslivet bør flugte med menneskers biologi

Hertillands indretter vi arbejdslivet stik imod det, vi burde, hvis vi fulgte vores menneskelige biologi, siger arbejdsmiljøpsykolog Tue Isaksen

To procent skal de spare om året, de danske sygehuse, skoler og sociale institutioner. Det fører til uholdbare tilstande med højt arbejdspres for medarbejderne, lyder det igen og igen fra bl.a. medarbejdernes faglige organisationer.

14. marts 2017

7 elementer i en arbejdsmiljøstrategi

På et medlemsmøde i ArbejdsmiljøNET før jul præsenterede arbejdsmiljøchef Thomas Hermann deltagerne for syv elementer i COOP’s arbejdsmiljøstrategi

14. marts 2017

Arbejdsmiljøstrategi: Vi skal kende vores udgangspunkt

Thomas Hermann er arbejdsmiljøchef i Coop Danmark. Han har tænkt nøje over, hvordan han kan få dagligvarekoncernens utallige uddelere og butikschefer i tale, så han ikke alt for ofte må lægge øre til ovenstående melding.

7. marts 2017

Arbejdsmiljøprofessionelle har fået paraply

Paraplyen med navnet AM-PRO er stiftet af fem arbejdsmiljøorganisationer ArbejdsmiljøNET, IDA Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådgiverne, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin og Center for Studier i Arbejdsliv.

27. februar 2017

Det er Danmarks skyld

ArbejdsmiljøNET 1 2017 er netop udgivet. I bladets fremlægger cand.psych. Tue Isaksen en række forslag til, hvordan vi kan indrette arbejdsdagen, så den er bedre i overensstemmelse med vores biologi som mennesker.