21. november 2016

Krav til arbejdsmiljø strammes for virksomheder med kronesmiley

Kronesmileyordningen bliver nu strammet op, så der fremover ikke er tvivl om, at certificerede virksomheder har et arbejdsmiljø, der lever op til de højeste standarder. Partierne bag arbejdsmiljøaftalen er enige om otte nye initiativer, der skal sikre en endnu grundigere kontrol med de virksomheder, der får en kronesmiley.

11. november 2016

Orkestrér arbejdsmiljøindsatsen – nyt ArbejdsmiljøNET ude nu

ArbejdsmiljøNET 5 2016 er ude nu og bringer bl.a. historien om, at CAVI-centrets afsluttende konklusioner peger på, at koordinerede indsatser for et bedre arbejdsmiljø virker bedst

Desuden skal arbejdsmiljøet fortsat finde en plads i virksomhederne med respekt for både arbejdsmiljøledelse og arbejdsmiljørepræsentanter.
Temaet i bladet er denne gang: Arbejdsmiljøuddannelse – bl.a. om at uddanne ambassadører og om behovet for tid til at behandle psykisk arbejdsmiljø på den obligatoriske uddannelse.

7. november 2016

Arbejdsmiljøarbejde – det har vi folk til

Ledere og medarbejdere parkerer mere eller mindre bevidst ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet hos de arbejdsmiljøprofessionelle

Med AMO-reformen fra 2010 afskaffede man begrebet ”daglig sikkerhedsleder”, men mange steder er realiteten blevet mere daglig ”arbejdsmiljøledelse,” skriver seks forskere i kronikken Mellem drømme og virkelighed, som opsamler erfaringerne fra CAVI-projektet.

7. november 2016

Virkemidler: En orkestreret arbejdsmiljøindsats er mest effektiv

Indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet på det danske arbejdsmarked er god, men lider også af hastværk og skiftende politiske vinde

Mangt og meget er positivt i den danske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, kan man læse i kronikken Mellem drømme og mareridt. Heri trækker forskere bag CAVI-centret nogle væsentlige linjer op fra fire års forskning i virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. De mest effektive virkemidler opstår, når aktører på arbejdsmiljøområdet spiller sammen som i et orkester, lyder en af konklusionerne.

31. oktober 2016

Hændelige ulykker findes ikke

En socialrådgiver i en kommune kommer til skade og knuser sine briller, da hun en dag snubler på vej op af trappen. Det er én blandt mange fald- og snubleulykker på danske arbejdspladser, som kan ligne hændelige uheld.

Hændeligt? Næppe. Som tidligere medlem af Arbejdstilsynets task force for arbejdsulykker ved Jakob Wang-Holm, at det sjældent er tilfældet. Der er næsten altid en række bagvedliggende faktorer, som kan forebygges. Udfordringen er at finde dem. Det kræver et godt analyseredskab og en god portion nysgerrighed.

27. september 2016

Velfærdsteknologi skal forbedre arbejdsmiljøet

Loftlifte, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler er fire områder, det fælleskommunale program for indførelse af velfærdsteknologi under KL har fokus på. Programmet løber fra 2014 til udgangen af 2016, og i denne periode skal kommunerne med ny teknologi effektivisere for 500 mio. kr. samt forbedre arbejdsmiljøet og kvaliteten.

22. september 2016

Robotterne indtager slæbet

I en nær fremtid vil det være AGV’er (selvkørende robotter) i stedet for mennesker, der flytter varer. De kan navigere efter deres omgivelser, de kan køre efter en fastlagt rute, og de nyeste kan også tale en lille smule. AGV’erne indtager de danske arbejdspladser og overtager det tunge slæb fra portører, lagerarbejdere og pedeller.

12. september 2016

ArbejdsmiljøNET 4 2016 er udkommet

- I temaet om maskinelle løft ser vi bl.a. på det stigende antal robotter, der hjælper med tunge løft i sygehussektoren og ældrepleje
- Læs om udfordringerne ved at implementere ny teknologi
- Ved montage i byggebranchen kan robotten wallmo i fremtiden tage mange tunge løft
- Bemærk også annoncen om Fredericiamødet: “Vil du lære at nudge mere og bedre?” på bagsiden

11. august 2016

Deltagere var godt tilfredse med årskonferencen

Deltagerne på ArbejdsmiljøNET’s årskonference 2016 gav udtryk for at være meget tilfredse med indholdet. De vil gerne anbefale andre at tage med.
93 procent svarede i evalueringen af årskonferencen, at de var enten tilfredse (49 %) eller meget tilfredse (44 %) med konferencen som helhed.
86 procent vurderede, at det var sandsynligt, at de ville anbefale andre at tage med.

14. juli 2016

Ulykker: Faktaark om snubleulykker på vej

ArbejdsmiljøNETs journalist Søren Dam Nielsen har netop interviewet Arbejdstilsynet om deres kampagne Stop Snubleulykker. Sammen med mange andre tiltag vil de lave faktaark målrettet de enkelte brancher. Faktaarkene vil begynde at dukke op efter sommerferien