Registrer ny bruger

Opret login til arbejdsmiljøNet

Der sendes efterfølgende en mail, hvor du bedes bekræfte din registrering.

Login-oplysninger (skal udfyldes)


Firmaoplysninger (skal udfyldes)
Søg CVR

Sæt flueben hvis du ønsker medlemskab
Årligt kontingent 2020 er kr. 1.495,- ekskl. moms

Fakturaoplysninger (skal udfyldes hvis du ønsker medlemskab eller deltagelse i betalings-arrangement)

Registreret bruger - alle kan blive registreret
Som registreret bruger, kan du tilmelde dig alle åbne arrangementer.
Nogle arrangementer er kun for medlemmer, men andre er åbne for alle registrerede brugere.
Nogle arrangementer er med gratis adgang. Andre er med betaliling.


Bliv medlem - formelle krav
ArbejdsmiljøNETs medlemmer er formelt set offentlige og private virksomheder repræsenteret ved deres arbejdsmiljøprofessionelle. En virksomhed kan have flere medlemskaber.

Godkendte arbejdsmiljørådgivere kan optages ved repræsentanter af deres ledelse. Ledere af disse virksomheders regionale afdelinger kan også optages.

Øvrige personer, som er beskæftiget med at udvikle eller lede arbejdet med virksomhedens sikkerhed, sundhed og miljø, kan ligeledes optages, når anmodning herom er tiltrådt af et flertal i bestyrelsen.

Årligt kontingent 2020 er kr. 1.495,- ekskl. moms

Læs mere om at være medlem