7. februar 2017NU: Reservér en plads på ArbejdsmiljøNET i Kolding 2017

       

Sæt dig straks til tasterne, så du kan sikre dig en plads på ArbejdsmiljøNET i Kolding 2017

Så smilende så hun ud, da én af 2016-konferencens sidste deltagere afmønstrede og gik mod udgangen. Vi glæder os til at se mange lige så brede smil, når ArbejdsmiljøNET i Kolding lukker og slukker den 10. maj 2017.

Her kan du tilmelde dig

ArbejdsmiljøNETs årskonference

ArbejdsmiljøNET i Kolding er det nye navn for ArbejdsmiljøNETs årskonference. Navnet fortæller kort og enkelt om den årlige konference i maj, hvor arbejdsmiljøprofessionelle på danske arbejdspladser mødes, får ny inspiration og udveksler erfaringer. Se i programmet, hvilke faglige indlæg du kan høre på årets konference.

Kig i programmet som PDF-fil herunder

Konferencens fulde program

Mandag den 8. majGratis Get-together-aften
Med middag, inspirerende indlæg, faglig snak og hygge

18.00

GET-TOGETHER-MIDDAG

20.00 – 21.30

DEN MENNESKELIGE FAKTOR

v/ foredragsholder Rasmus Dahlberg

Hvad nytter det, at teknologien fungerer, som den skal, hvis mennesket svigter? 
På baggrund af talrige eksempler fra det 20. århundrede præsenteres en tankevækkende systemisk tilgang til forståelse af menneskeskabte ulykker og katastrofer.

Tirsdag den 9. maj
8.30 – 9.30

Ankomst, registrering, morgenkaffe og rundstykker

9.30 – 9.40

VELKOMMEN TIL ARBEJDSMILJØNET I KOLDING 2017

v/ formand for arbejdsmiljøNET Charlotte Breinholt

9.40 – 10.30

ARBEJDSTILSYNETS PRIORITERINGER i 2017

v/ direktør for Arbejdstilsynet Peter Vesterheden
Hør Peter Vesterhedens konkrete bud på, hvordan Arbejdstilsynet vil bidrage til håndteringen af nogle af de arbejdsmiljøudfordringer, som præger 2017.

10.30 – 11.00

KAFFEPAUSE OG AKTIV UDSTILLING

Besøg de mange spændende udstillerstande

11.00 – 12.00

VEJEN TIL DET, DER VIRKER

v/ seniorforsker Marie Birk Jørgensen. Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
”Mere end 80 procent af søsatte projekter bliver aldrig implementeret” – Det siges i mange kredse. Indenfor arbejdsmiljøarbejdet er det sandsynligvis endnu mere. Vi ved godt, hvad et godt arbejdsmiljø er. Udfordringen er at implementere og vedligeholde det i en foranderlig hverdag. Derfor har vi udviklet en branchespecifik model for det gode arbejdsmiljøarbejde. Ved oplægget vil Marie fortælle om udviklingen af redskabet, introducere til redskabet og fortælle om de forskningsmæssige perspektiver.

12.00 – 13.30

NETWORKING OG FROKOST I UDSTILLINGSOMRÅDET

Dyrk og udbyg dit netværk med inspiration fra udstillerne

13.30 – 14.15

5 aktive indlæg bl.a. fra konferencens udstillere

Indlæg 1
Styr på kemiens faremærker
v/ Susanne Brandt Hansen

Indlæg 2
Arbejdssyn i en digital verden
v/ Steen Aalberg

Indlæg 3
”Vold og trusler – risikovurdering, hvordan kan det gøres?”
v/ Thomas Hermann

Indlæg 4
Systematik ift. certificeringer hjælper på resultaterne.
v/ Ilse Just

Indlæg 5
Afventer

14.15 – 14.45

KAFFEPAUSE OG AKTIV UDSTILLING

Besøg de mange spændende udstillerstande

14.45 – 16.15

VOLD OG TRUSLER I RELATION TIL ARBEJDSMILJØET

v/ tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen
Per Larsen holder oplæg om risikoen for vold og trusler om vold i arbejdslivet. Om muligheden for at styrke samarbejdet mellem politi og virksomheder og hvad arbejdsmiljøprofessionelle i kommuner og virksomheder kan gøre.

16.15 – 17.15

STAND SURPRISE

Lær om de mange spændende ting, der er på de forskellige stande og vind præmier

17.15 – 18.15

GENERALFORSAMLING

Vær med til at præge de kommende års arbejde i arbejdsmiljøNET

19.15

FESTMIDDAG OG UNDERHOLDNING

Onsdag den 10. maj
8.30 – 9.30

KONFLIKTHÅNDTERING

v/ foredragsholder, peptalker og instruktør John Harmsen
Lær at håndtere konflikter – og få et godt grin, når John Harmsen folder sig ud om
”Verdens bedste kollega”.

9.30 – 10.00

KAFFEPAUSE OG AKTIV UDSTILLING

Besøg de mange spændende udstillerstande

10.00 – 10.45

5 aktive indlæg bl.a. fra konferencens udstillere

Indlæg 1
Styr på kemiens faremærker
v/ Susanne Brandt Hansen

Indlæg 2
Arbejdssyn i en digital verden
v/ Per Skov

Indlæg 3
”Vold og trusler – risikovurdering, hvordan kan det gøres?”
v/ Thomas Hermann

Indlæg 4
Systematik ift. certificeringer hjælper på resultaterne.
v/ Ilse Just

Indlæg 5
Nye vinkler på jeres arbejdsmiljøarbejde – invitér fremtidens arbejdsmiljøprof’er indenfor.
v/ Sidsel Lond Grosen

10.45 – 11.00

KAFFEPAUSE OG AKTIV UDSTILLING

Besøg de mange spændende udstillerstande

11.00 – 12.00

LEANER, FASTER AND STRONGER

v/ Environment Manager Vivi Randrup Kristensen, B&O
Bang & Olufsens strategi; ”leaner, faster and stronger afspejler måden miljøarbejdet er organiseret på i dag. En professionel miljøorganisation som kun anvender få enkle værktøjer, der giver værdi for organisationen. Medarbejder sikkerhed/ulykkesforebyggelse er højt på agendaen og der er de sidste par år arbejdet intenst for at nedbringe arbejdsulykker samt sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte.

12.00 – 13.00

FROKOST OG AFSLUTTENDE AKTIV UDSTILLING

Besøg de mange spændende udstillerstande

13.00 – 14.30

STRESS RAMMER INDIVIDUELT MEN LØSES I FÆLLESSKAB

v/ Pernille Rosenkrantz-Theil, medlem af Folketinget
En personlig beretning om at gå ned med stress og om at komme tilbage igen. Med inspiration til hvad familie, arbejdsplads og kolleger kan gøre for at hjælpe den stressramte – og om selv at få fat om tøjlerne i tilværelsen. Det handler om ansvar på arbejdspladsen blandt kollegerne og blandt cheferne.

14.30 – 15.00

AFSLUTNING OG PÅ GENSYN