21. februar 2020Arbejdsulykker forekommer til stadighed

       

(Foto: Arkiv / Mads Claus Rasmussen / Ritzau/Scanpix)

660 siden 2014. 31 alene sidste år.
Tallene er slående, men ikke desto mindre lyver de ikke. Antallet af arbejdsulykker, som foreløbigt er opgjort af Arbejdstilsynet, er alt for højt. Det mener souschef og seniorforsker Kent J. Nielsen, Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

  • Målet må være, at ingen skal dø i forbindelse med deres arbejde. Men når der er aktiviteter på jobbet, vil der altid være en risiko for, at der sker ulykker. Og vi ved, at der typisk sker mange ulykker i landbruget og i transport- og byggebranchen, hvor man arbejder med tunge ting og store maskiner, udtaler han til fagbladet 3F.

Dødsulykketallet flugter med sidste års optælling, der dog er markant højere, end 2017’s 25 dødsulykker, der er ”bundrekord” siden man begyndte registrering i 1979. Der er dog sket et markant fald i antallet af dræbte, idet tallet før har været over 80. I 2007 skete der således 66 dødsulykker.

  • Set over tid er faldet i dødsulykker faktisk den største arbejdsmiljømæssige succes i Danmark, beretter Kent J. Nielsen.

Han understreger dog, at der fra år til år kan forekomme udsving på grund af uheld og tilfældigheder, fordi sikkerheden er for dårlig, eller fordi folk omgås reglerne.

  • Spørgsmålet er, om vi er ved at nå et niveau, hvor man kan sige, at antallet af dødsulykker er stagneret, eller det er muligt at komme endnu længere ned. Hvis vi ser tilbage på de sidste tre årtier, så var der i gennemsnit 73 dødsulykker om året i 90'erne, 54 om året i 00'erne og 34 om året i 10'erne, siger Kent J. Nielsen.

  • Hvis den udvikling skal fortsætte, så skal der kun ske omkring 15 dødsulykker om året i 20'erne. Det vil kræve en stor indsats, og det er nok utopi at tro, at man kan eliminere alle risici og dødsulykker, siger han.

Mere lovgivning og andre forebyggende tiltag er ifølge Kent løsningen, hvis man vil forsøge at minimere antallet af dødsulykker.

  • I sidste ende er det et spørgsmål om, hvor langt vi vil gå som samfund for at pakke folk ind, så de ikke kommer til skade, siger han.