23. marts 20183 tips til at håndtere sexchikane bedre

       

Har I en politik for god tone? Har I kortlagt seksuel chikane med de rigtige værktøjer? Benytter I en tilstrækkeligt præcis definition af, hvad seksuel chikane egentlig er? Læs mere her.

Tip nummer 1

Lav en politik for god tone på arbejdspladserne

En politik for god tone hos virksomhederne er ifølge forskerne Anette Borchorst og Lise Rolandsen Augustin det vigtigste redskab til at gøre op med seksuel chikane på arbejdspladsen. Frem for alt må sexchikane ikke blive reduceret til et individuelt problem for den ramte medarbejder. Det er vigtigt at få seksuel adfærd på arbejdspladsen frem i lyset og drøfte det på arbejdspladsen, siger Anette Borchorst:

"Få jer nogle holdninger, så den enkelte ikke er i tvivl om, at det er noget man skal gå videre med, hvis man bliver udsat for noget, der opleves som krænkende. Få nogle spilleregler, eksempelvis også om frivillige seksuelle relationer mellem over- og underordnede," opfordrer hun.

"Få jer nogle holdninger, så den enkelte ikke er i tvivl om, at det er noget man skal gå videre med, hvis man bliver udsat for noget, der opleves som krænkende. Få nogle spilleregler, eksempelvis også om frivillige seksuelle relationer mellem over- og underordnede"

De to forskere har forsøgt at finde en ”best practice” for forebyggelse af sexchikane på arbejdspladser, men det har de indtil videre opgivet. I stedet peger de på et par virksomheder, som har taget spændende initiativer for at komme seksuel chikane til livs: I Caverion, som blev ramt af sexchikane, har man taget skeen i den anden hånd. Her har man eksplicitte adfærdsregler for omgangsformen på arbejdspladsen. I 2013 indførte man desuden en webbaseret ordning, hvor medarbejderne anonymt kan indberette brud på adfærdsreglerne. I Vestas er seksuel chikane nævnt i deres ”code of conduct”. Også her kan brud på god opførsel indberettes via en whistleblower-ordning.


Image

Find pulsen på arbejdsmiljølederrollen - tag på ArbejdsmiljøNET i Kolding den 14. - 16. maj 2018


Tip nummer 2

Lav en bedre kortlægning af den seksuelle chikane

Hvis I på jeres arbejdsplads vil kortlægge, om seksuelle krænkelser er udbredte, så anbefaler forsker Anette Borchorst, at I benytter det internationalt kendte spørgeskema SEQ. Det er udviklet i USA med det formål at måle uønsket adfærd – i stedet for individuelle opfattelser af, hvad der er seksuelle krænkelser.

Seksuelle undertoner

I SEQ spørges der ikke direkte til, om man har været udsat for seksuelle krænkelser. Det skyldes, at mange kvinder vægrer sig ved at beskrive selv åbenlyst grænseoverskridende hændelser som krænkelser. I stedet spørger man, om man eksempelvis har været udsat for, at kvinder er blevet omtalt nedsættende, om man har fået uopfordrede spørgsmål til sit sexliv eller om man er blevet rørt ved på en måde, der har seksuelle undertoner.

Vi genkender bedst krænkelser af andre

Det har også i dansk sammenhæng – bl.a. HK’s undersøgelse Under Overfladen vist sig, at måden at spørge på samt definitionen af sexchikane giver vidt forskellige resultater. Om man rapporterer om sig selv eller andre kan også være afgørende for resultatet. Dansk Sygeplejeråd har lavet en undersøgelse i 2015, hvor 16 procent af sygeplejerskerne fortalte, at de selv havde oplevet sexchikane. Når de fortalte om, hvad de vidste om kollegerne, så røg antallet af krænkede op på 25 procent.

Yngre kvinder ved ikke, at det er upassende

Det er især yngre kvinder, som rammes af sexchikane. Som uprøvede på arbejdsmarkedet kan de være i tvivl, om de har været ude for upassende adfærd. Det kan være med til at give underrapportering, anfører Anette Borchorst. Det kan også siges at være et karakteristisk træk ved metoo-bevægelsen, at mange kvinder her for første gang står frem med en oplevelse, de først flere år senere kan se var krænkende.

Læs også: Vi finder os (måske)(ikke) i sexchikane

Tip nummer 3

Seksuel chikane er forbudt

I Arbejdstilsynet definerer de seksuel chikane som noget, der foregår over længere tid. Men det skal ikke nødvendigvis være en ”grov og gentagen” handling, før der er tale om sexchikane:

Sexchikane er forbudt

Arbejdstilsynet holder sig til i sin vejledning (D.4.2.) at definere sexchikane som grove og gentagne handlinger af seksuel karakter, som foregår over længere tid. Den vejledning bliver ifølge forsker Anette Borchorst også brugt af mange arbejdspladser. Vejledningen harmonerer bare ikke med Ligebehandlingsloven, som kort og godt siger, at sexchikane er forbudt. Det behøver ikke være groft eller ske flere gange. Desværre bliver lovens ord sjældent anvendt. Det gælder også det forhold, at der ved sexchikane er delt bevisbyrde. Dvs. at offeret skal bevise, at krænkelserne har fundet sted, mens den anklagede skal bevise, at intet er hændt. Det ved de færreste.

Læs også: Sexchikane: vi ser kun toppen af isbjerget

Foto: COMSEVENTHFLT
CC