26. februar 202019.000 tilfælde af fysisk dårligt arbejdsmiljø

       

19.000 gange. Tilsynsførende fra Arbejdstilsynet havde i 2019 travlt, da de aflagde de danske virksomheder besøg.
Det blev således til adskillige påbud med frist, rådgivningspåbud, forbud, administrative bøder el. endda politianmeldelse overfor de virksomheder, der ikke levede op til deres forpligtelser jf. arbejdsmiljøloven.

I 2019 var det særligt tre arbejdsmiljøproblemer, der toppede listen over oplevede tilfælde, hvor medarbejdernes sikkerhed var i fare. Disse er fald på over en halv meter (fald til lavere niveau), manglende sikkerhed ved anvendelse af maskiner, anlæg og trykbærende udstyr samt luftvejsbelastninger, forårsaget af støv og dampe.

Se de fulde tal og læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside og via dette link:

Arbejdstilsynet