31. januar 2017Videnstunge personer oplever mental nedslidning

       

Også kloge hoveder er under pres i det offentlige Danmark

En veritabel epidemi af mental nedslidning og stress-sammenbrud hærger blandt akademikere på offentlige arbejdspladser i øjeblikket, slog arbejdspsykolog fra Aalborg Universitet Einar Baldursson i oktober fast over for Magisterbladet, medlemsblad for bl.a. en stor medarbejderskare i videnstunge jobs på offentlige arbejdspladser.

Symptomerne er mange:

  • Hovedpine
  • Synsforstyrrelser
  • Muskelspændinger
  • Dårlig søvn
  • Tungsind
  • Allergi
  • Ryglidelser og andre problemer med bevægeapparatet.

New public management

Én af kilderne til miséren er new public management, styreformen i det offentlige Danmark gennem de seneste tre årtier, og en deraf følgende ledelseskrise, mener han.

Problemet opstår, når mennesker drevet af idealisme og personligt engagement møder et system iblandet chefer, som finder deres store mission i at være ledere, fordi ledelse i dag er en karriere i sin egen ret – eller for egen vindings skyld.

På vidensbaserede arbejdspladser er det ofte den enkeltes kompetencer og indsigter, der er den væsentligste faktor for arbejdspladsens succes. Derfor burde ledelsen have mindre magt. Det er ikke tilfældet, mener Baldursson. Blandt andet fordi new public management er en ledelsesstil, som styrer i detaljen, og eksempelvis kan sætte måltal for, hvor meget en forsker skal publicere, og om hvilke emner.

Ledelsesstil til debat

New public management som ledelsesstil er til debat i den offentlige opinion i øjeblikket, således også i Magisterbladet, hvor også Tina Øllgaard Bentzen, der har en ph.d. i tillidsbaseret ledelse, giver den med grovfilen: Stærk detaljestyring giver hverken mere value for money eller støtter den gode trivsel, anfører hun. Empati har i mange år haft svært ved at konkurrere med måltal på mange chefkontorer, supplerer Michael Pedersen med. Han er ph.d. og lektor i ledelsesfilosofi på CBS. Heraf er talen om kerneopgaver opstået. Hvad er det egentlig, en offentlig service er til for – eller hvem? Michael Pedersen efterlyser et rum, hvor chefer og fagprofessionelle kan tale med hinanden om, hvorfor arbejdsopgaverne i det hele taget giver værdi.

Du kan finde Magisterbladets tema om new public management her.

Foto: Frederic Bisson