18. april 2018Skal loven beskytte alle arbejdsmiljørepræsentanter?

       

Minister lovede på samråd at følge personligt op på det hul i lovgivningen, som gjorde det legalt for Carlsberg Business Solutions at fyre en arbejdsmiljørepræsentant i 2013

På trods af at arbejdsmiljøloven slår fast, at arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttede ligesom tillidsrepræsentanter, kunne Højesteret i november 2017 alligevel give Carlsberg Business Solutions medhold i, at loven ikke blev brudt, da virksomheden i 2013 fyrede en arbejdsmiljørepræsentant. Fyringen faldt, efter at arbejdsmiljørepræsentanten havde udtalt sig kritisk om flere arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden. På et samråd den 4. april lovede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen at følge op på det hul i lovgivningen, der gør det muligt at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, når vedkommende arbejder i en virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst.

Ingen beskyttelse

Efter fyringen i 2013 har Bibliotekarforbundet og Akademikerne ført sagen hele vejen til Højesteret. Såvel Østre Landsret som Højesteret slog fast, at arbejdsmiljørepræsentanten, idet hun ikke var dækket af en overenskomst, heller ikke kunne nyde beskyttelse på samme måde som en tillidsrepræsentant. I arbejdsmiljøloven står der, at en arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet ”på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder”. Arbejdsmiljørepræsentanter er altså ikke immune over for fyring i al almindelighed. Hvis en arbejdsmiljørepræsentant ikke er dækket ind via en overenskomst, så kan beskyttelsen opnås, hvis man kan henvise til aftaler om beskyttelse i en overenskomst på et ”tilsvarende fagligt område”. Det mente Højesteret ikke man kunne i dette tilfælde, og derfor kunne Carlsberg Business Solutions med god ret fyre medarbejderen.

Luk hullet

Hensigten med paragraffen om beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten i arbejdsmiljøloven er imidlertid lige netop at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter kan udtale sig kritisk uden dermed at sætte job og karriere på spil. Ergo er der et hul i lovgivningen, og Højesterets dom udlægges af Bibliotekarforbundets og Akademikernes advokat som et signal til politikerne om at lukke hullet.

Læs også: Nu tør lærerne tale om, at nogle elever spytter på dem

Supplerende beskyttelse

På samrådet den 4. april ønskede beskæftigelsesudvalget svar fra ministeren om, hvordan han vil reagere på dommen.
Det var Christian Juhl (Enhedslisten) og Karsten Hønge (SF), som ønskede at indkalde til samrådet.
"For mig at se er det hamrende vigtigt, at en arbejdsmiljørepræsentant er på sikker grund, når han tage sager op, der måske ikke lige er i arbejdsgiverens interesser…som hovedregel bør de slet ikke kunne fyres. Vi troede, at arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser uden overenskomst var dækket akkurat som arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med overenskomst. Dommen i Højesteret - hvis det bliver ny praksis kan det få konsekvenser for en stribe arbejdsmiljørepræsentanter," sagde Christian Juhl som begrundelse for samrådet. Karsten Hønge tilføjede, at arbejdsmiljø er så vigtigt, at beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter ikke må afhænge af, om fagforeningerne er stærke nok til at opnå en overenskomst på et givet område. Derfor må det politiske system give supplerende beskyttelse.


Image

Find pulsen på arbejdsmiljølederrollen - tag på ArbejdsmiljøNET i Kolding den 14. - 16. maj 2018


Skal ikke frygte fyring

Troels Lund Poulsen erklærede sig enig med Juhl og Hønge.

"Min holdning er fuldstændig klar: Arbejdsmiljørepræsentanter er talerør for arbejdstagere, og derfor skal de kunne tale frit om arbejdsmiljø uden frygt for en fyreseddel. Det er min forventning at arbejdsgivere ikke fyrer arbejdsmiljørepræsentanter på baggrund af en kritisk udtalelse om arbejdsmiljøet. I stedet bør man tage en åben drøftelse. Hvis der er et arbejdsmiljøproblem, er det vigtigt at adressere det," sagde han.

Læs også: 14 anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats

Vil afvente ekspertudvalget

Christian Juhl og Karsten Hønge forsøgte ad flere omgange at presse ministeren til at tage affære med det samme og enten præcisere i en vejledning eller med en lovændring, at alle arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttede mod fyring.

"Hvorfor er det ministeren ikke slår sømmet i? Ministeren taler i flere retninger. Først siger han, at arbejdsmiljørepræsentanter er stillet på samme måde som tillidsrepræsentanter. Men hvorfor kræver det så en politisk drøftelse? Det handler om at genoprette en tilstand, som alle troede var der. Indtil højesteretsdommen troede vi jo alle, at en arbejdsmiljørepræsentant var stillet som en tillidsrepræsentant. Det er ikke mere avanceret end som så. Det kræver hverken et ekspertudvalg eller grundige politiske drøftelser. Ministeren kan slå sømmet i og sige ja, jeg sørger for, at der i den nye folketingssamling bliver stillet et forslag som i virkeligheden i praksis stiller arbejdsmiljørepræsentanter lige så stærkt som tillidsrepræsentanter, så de ikke kan blive skaltet og valtet med af sure arbejdsgivere," lød én af kommentarerne fra Karsten Hønge.

Ministeren afviste øjeblikkelig handling under henvisning til tidligere erfaringer fra et langt liv i politik. I stedet vil han afvente rapporten fra det ekspertudvalg, han har nedsat, som er i gang med at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen. Rapporten forventes færdig til september.

To løfter

To løfter afgav beskæftigelsesministeren dog. At han vil tage kontakt til Pia Gjellerup, formanden for ekspertudvalget, og orientere hende om drøftelsen på samrådet. Og at han vil lade spørgsmålet om tillidsrepræsentanters beskyttelse indgå i sin egen opfølgning på ekspertudvalgets arbejde. Nogen utvetydig melding fra ministeren om at præcisere beskyttelsen via eksempelvis en lovændring kom der ikke ud af samrådet.

Læs også: Vi finder os (måske)(ikke) i sexchikane

Foto: Casey Hugelfink
CC