22. august 2018Årligt møde i Fredericia

       

Efteråret nærmer sig så småt, og det betyder, at vi med glæde kan invitere til det årlige Fredericiamøde.
I år kan vi præsentere to hovedemner:

 • Kemi og hjælp til instruktion af andre, et emne, der er aktuelt i den europæiske arbejdsmiljøuge
 • Det gode samarbejde og kollegaskab, og hvordan vi i vores roller kan bidrage til dette, er et evigt aktuelt og interessant emne.
  Derudover bliver der naturligvis tid til at hilse på hinanden, høre nyt fra andre, samt få en uformel snak med kolleger fra
  de forskellige brancher.
  I forlængelse af Fredericiamødet afholdes årsmøder for medlemmerne i Region Syd og Nord.

Kemi og hjælp til instruktion af andre – det her skal du have styr på
- Jens Winbladh, CRECEA
Savner du grundlæggende viden om kemi, så du kan instruere ledere og medarbejdere i at arbejde med kemi på en
sundhedsmæssig forsvarlig måde?
På denne workshop vil vi blandt andet gå i dybden med:

 • Fareforståelse og risikovurdering; hvad ligger der i disse begreber? Hvordan bør vi medtænke risici, mærkninger,
  relevant lovgivning, forbyggende foranstaltninger mv., når vi udarbejder vores risikovurdering?
 • Risici af kræftfremkaldende stoffer, nano-partikler og 3d print
 • Metoder og værktøjer til at fremme forebyggelse- og kultur, på kemikalieområdet
  Workshoppen lægger op til en høj grad af diskussion og deltagerinvolvering, og der vil derfor være rig mulighed for
  at udveksle synspunkter, erfaringer og viden.

God kommunikation og godt kollegaskab
- Eva Toft, Team Arbejdsliv
Vigtigheden og betydning af gode kolleger bør ikke undervurderes. Trives vi ikke socialt på arbejdspladsen, vil dette i
høj grad påvirke vores psykiske arbejdsmiljø.
I dette oplæg vil vi derfor komme ind på:

 • Godt kollegaskab kan ikke købes på markedet, det skal skabes og genskabes hele tiden.
 • Relationel koordinering
 • Hvordan vi som arbejdsmiljøprofessionelle kan gå sagligt og fagligt med ind i at løse konflikter på de arbejdspladser,
  vi oplever har problemer

Tilmeld dig mødet og se programmet her

Image