9. december 2016Tunge løft i køkken fjernet med affaldskværn

       

Tunge affaldsspande skal ikke længere slæbes gennem hele storkøkkenet – det har et nyt affaldssystem sat en stopper for

Pendulfarten ud og ind for at komme af med tunge skraldesække er stoppet fra restauranten på kursusstedet Rungstedgaard. Restaurantens køkken har anskaffet sig et nyt affaldssystem, der har vist sig både at være godt for økonomien, for stedets grønne profil og ikke mindst for de ansattes arbejdsmiljø.

Madkværn i køkkenet

Rungstedgaard har fået installeret en madkværn, som blender madaffaldet til små stykker på to gange to millimeter. Herefter sender det med tryk madresterne ned i en opsamlingstank, som på Rungstedgaard er nedgravet i det grønne areal lige uden for køkkenet.

»Ved at smide affaldet direkte i kværnen sparer vi nogle arbejdsgange, og medarbejderne slipper for de tunge løft med skraldespandene,« siger Vagn Kristensen, food & beverage-chef på Rungstedgaard. AgroTech, en afdeling under Teknologisk Institut, har lavet en rapport, som viser, at køkkenpersonalet på Rungstedgaard tidligere slæbte 35 fyldte affaldsspande ud til containeren om ugen. Disse ture er nu helt skåret væk, og der spares næsten en times ugentlig arbejdstid.

Læs også: Automatisering: At købe forkert udstyr er en klassiker

Arbejdsmiljø er vigtigt

Madaffaldet omdannes til flydende biomasse, kan opbevares i den luft- og lugttætte opsamlingstank i længere tid end skrald, da PH-værdien på massen falder til lige under fire. Når tanken er fuld, suges biomassen op af en slamsuger, der afhenter massen og kører den til det nærmeste biogasanlæg. Assens Madservice har også installeret affaldssystemet, og her er leder Line Hansen glad for både at skåne miljø og medarbejdere.

»Selvfølgelig er den grønne tanke vigtig i disse år – som offentlig virksomhed er vi glade for at kunne være et godt eksempel. Men det er lige så vigtigt, at lette det fysiske arbejdsmiljø for vores ansatte i køkkenet,« siger Line Hansen, leder af Assens Madservice, der leverer døgnkost til cirka 650 borgere.

Holbæk Sygehus installerede affaldssystemet i 2013, og her har AgroTech beregnet, at medarbejderne slipper for turen med 40 affaldsspande om ugen. Hver spand tog godt tre minutter at tømme – det vil sige, at medarbejderne tilsammen sparer over to timer om ugen.

Læs også: Robotter til løftearbejde skal være hurtige

Bedre arbejdsmiljø med grønt affaldssystem

AgroTech under Teknologisk Institut har gennemført et studie i fire storkøkkener med affaldssystemet fra det danske firma Biotrans Nordic installeret, nemlig Holbæk Sygehus, kursus- og konferencestedet Rungstedgaard, Københavns Madhus og Telia. Rapporten viser, at de fire køkkener alle oplever bemærkelsesværdige fordele ved systemet, bl.a.:

  • Affaldet er væk med det samme, og der er ikke risiko for lugt og spild
  • Der spares udgifter på op til 120.000 kr. årligt på afhentning af skrald
  • Færre tunge løft og vrid for personalet og intet behov for rengøring af affaldsspande
  • Færre skridt skal gås pr. dag
  • Den tid, der spares på at fjerne affald, kan bruges på andre opgaver
  • Mindre aktivitet udendørs i forhold til dårligt vejr, is, sne og frost.