26. april 2016Travle sygeplejersker skal styre og planlægge

       

Overbelastning: Seks ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker kan ikke arbejde fagligt forsvarligt

24 hjemmebesøg på en aftenvagt, fem minutter mellem hvert besøg på kørelisten og for lidt tid til at dokumentere, er nogle af eksemplerne på, at tiden ikke slår til for rigtig mange sygeplejersker. Det skriver fagbladet Sygeplejersken i december på baggrund af en arbejdsmiljøundersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd (DSR). Kommunerne er ikke gearet mandskabsmæssigt og teknologisk til at tage sig af de særligt syge borgere, og sygeplejerskerne bliver overladt alene med ansvaret for nye komplekse opgaver.

Da fyresedlerne falder hurtigere i tilfælde af stress, forsøger sygeplejerskerne at hænge i med neglene. Både arbejdstid og –mængde er steget markant siden 2012, hvor DSR også undersøgte sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at der er sket en fordobling i antallet af sygeplejersker, der må arbejde meget hurtigt.

En der planlægger

I Rødovre Kommune har man forsøgt at gå puklen af arbejde i møde ved at lade en planlægger stå for at tilrettelægge og koordinere sygeplejerskernes kørelister. Sygeplejerskerne står på den måde ikke alene med ansvaret for at nå alle borgere på listen. Til gengæld kan kørelisten hele tiden ændre sig. Planlæggeren arbejder tæt sammen med en kvalitetskoordinator, som sørger for, at den tilstrækkelige viden om borgerne er til stede. Derudover sørger en udviklingssygeplejerske for, at dokumentationen er ensartet. Omorganiseringen – som er i tråd med KL’s indsatskatalog – har betydet, at der ikke længere er stress-sygemeldte sygeplejersker i Rødovre Kommunes hjemmesygepleje.

KILDE: SYGEPLEJERSKEN