20. april 2020Nyt fra Borgen

       

Dansk formandskab i Nordisk Ministerråd
Ved årsskiftet overtog Danmark formandskabet i Nordisk Ministerråd, hvor beskæftigelsesministeren skal stå i spidsen for det årlige møde mellem de nordiske beskæftigelsesministre. Danmark bl.a. sætte følgende emner på dagsordenen:

 • Nordiske arbejdsmarkeder med plads til et godt og langt arbejdsliv
  Konference d. 2. april 2020 i København med deltagelse af de nordiske beskæftigelsesministre.
 • Styrket mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder
  Danmark har taget initiativ til et projekt, der skal kortlægge nye muligheder for fællesnordisk overvågning af de nordiske arbejdsmarkeder. Resultaterne forventes i september 2020.
 • Fremtidens arbejdstilsyn
  På en større konference d. 29. sept- 1. okt. 2020 med deltagelse af direktørerne for de nordiske arbejdstilsyn vil der blive sat fokus på social dumping og digitale redskaber i tilsynsarbejdet.
  Erstatning efter ulykker skal afklares hurtigere
  Der er bred politisk enighed om, at ventetiden på at få behandlet sin sag efter en arbejdsulykke bør være så kort som muligt. Men i mere komplekse sager venter nogle borgere desværre stadig i flere år. Derfor bad Dansk Folkeparti beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om at belyse, hvad han vil gøre ved problemet.
  Under forespørgselsdebatten beskrev ministeren, at han allerede er i fuld gang med at afdække både problemer og muligheder. Der ligger brede politiske aftaler bag indsatserne på dette område, og ministeren har nu lovet at invitere parterne til et møde før sommerferien, hvor han håber at få alle med i en reform af arbejdsskadesystemet:
 • Jeg vil sætte skub i det videre arbejde med at modernisere arbejdsskadesystemet, og jeg ser frem til, at vi løfter i flok. Det er en vigtig forudsætning for, at tilskadekomne kan komme videre med deres liv og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet med de begrænsninger arbejdsskaden ulykkeligvis har givet. Vi har et fælles ansvar for at sikre de bedste rammer for arbejdsskadesagsbehandlingen i Danmark, fastslog ministeren.
  Nye og enklere navne på tilsyn
  I forlængelse af den politiske arbejdsmiljøaftale fra 2019 forenkler Arbejdstilsynet navnene på tilsyn.
  Fremover kalder Arbejdstilsynet sine tilsyn for:
 • Grundtilsyn: Betegnelsen dækker over de tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Er alt i orden, vil det udløse en grøn smiley.
 • Specialtilsyn: Betegnelsen dækker over de tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer – fx en ulykkesundersøgelse. Et specialtilsyn kan ikke give grøn smiley.
  Både grundtilsyn og specialtilsyn vil fremover tælle med, når Arbejdstilsynet fx skal opgøre det samlede antal tilsyn, der føres på et år.
  De gamle navne på Arbejdstilsynets tilsyn (fx risikobaseret tilsyn, detailstilsyn, helhedsorienteret tilsyn) vil derfor ikke længere blive brugt.
  Grænseværdi for chrom 6 strammes
  Chrom 6 findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger, og særligt svejsere kan blive udsat for stoffet, som er kræftfremkaldende. Derfor bliver grænseværdien for chrom 6 i arbejdsmiljøet nu sat ned til en femtedel af den gældende grænseværdi – det laveste niveau i EU.
  Derudover skal bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne bidrage til at gøre arbejdsmiljøet endnu mere sikkert. Ændringen forventes at træde i kraft i juli.
  2019 – top 3 over arbejdsmiljøproblemer
  Over 19.000 gange sidste år gav Arbejdstilsynet en løftet pegefinger overfor en virksomhed. Særligt tre typer arbejdsmiljøproblemer toppede listen over forhold, hvor medarbejdernes sikkerhed var i fare:
 • Fald på over en halv meter (Fald til lavere niveau)
 • Maskiner – manglende sikkerhed ved anvendelse (Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr)
 • Støv og dampe, der belaster luftvejene (Luftvejsbelastninger)
  Men på tværs af brancher er det meget forskellige ting, der skaber arbejdsmiljøproblemer. Du kan se nærmere på din egen branche her: https://at.dk/nyheder/2020/02/de-tre-hyppigste-arbejdsmijloeproblemer-i-2019/