7. marts 2017Arbejdsmiljøprofessionelle har fået paraply

       

Arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark fik den 20. januar en ny paraplyorganisation

Paraplyen med navnet AM-PRO er stiftet af fem arbejdsmiljøorganisationer ArbejdsmiljøNET, IDA Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådgiverne, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin og Center for Studier i Arbejdsliv.

Hvad AM-PRO skal udrette

Det er en bærende tanke med AM-PRO, at den professionelle, systematiske og vidensbaserede indsats for at fremme et godt arbejdsmiljø bør indtage en mere synlig og fremtrædende plads. Derfor vil AM-PRO sidde med ved bordet, når ny politik udformes. Det er en ambition, at de fem organisationer via AM-PRO kan få lejlighed til at bidrage, når fremtidige arbejdsmiljø-tiltag i Danmark bliver tilrettelagt.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at vi synes, det arbejdsmiljø-professionelle miljø bør have en plads i den dialog, der føres om fremtidens arbejdsmiljøindsats, siger formand Anders Kabel. Han gør opmærksom på, at det fagligt funderede arbejdsmiljøarbejde i mange lande, vi ellers plejer at sammenligne os med, har langt mere pondus og gennemslagskraft.

»Politikernes automatreaktion med mere kontrol og hårdere straffe er næppe svaret på de udfordringer, som den danske arbejdsmiljøindsats døjer med: Det er hverken realistisk eller hensigtsmæssigt at basere sikringen af et godt arbejdsmiljø alene på frygt for kontrol og straf«

– I mange andre lande har man langt kraftigere arbejdsmiljøfaglige institutioner, som støtter virksomhederne og de arbejdsmiljøprofessionelle, de har ansat. I Danmark overlader vi primært indsatsen til arbejdsmiljøorganisationerne (AMO) med støtte fra Arbejdstilsynet, anfører Anders Kabel. Indsatsen bærer indimellem præg af, hvordan den enkelte AMO er klædt på. Hvilken viden, arbejdsmiljørepræsentanterne er i besiddelse af. Eller de interesser, de måtte have. Systematikken mangler. Og Arbejdstilsynets kontrol kan ikke gøre det alene.

(læs videre under annoncen)
Image

– Politikernes automatreaktion med mere kontrol og hårdere straffe er næppe svaret på de udfordringer, som den danske arbejdsmiljøindsats døjer med: Det er hverken realistisk eller hensigtsmæssigt at basere sikringen af et godt arbejdsmiljø alene på frygt for kontrol og straf, mener Anders Kabel. Derfor bør det arbejdsmiljøprofessionelle lag i indsatsen arbejde for at indtage en mere central rolle.

Læs også: Arbejdsmiljø er en vigtig brik i TDC’s imagepleje

Tiltro til den gode vilje

AM-PRO skal være til for alle arbejdspladser i Danmark. De, der kan og vil. De, som vil, men ikke kan. Og de, som hverken kan eller vil.

– Vi har nok en grundlæggende tro på det bedste i folk. Det nemmeste er selvfølgelig at hjælpe dem, der kan og vil. Men vi vil gerne være med til at udvikle metoder, der kan gøre det nemmere for andre at komme i gang med arbejdsmiljøarbejdet. Eksempelvis at sikre, at der er nogle, der har forstand på arbejdsmiljø i virksomhederne. Eller sikre adgang til personer med viden om arbejdsmiljø. Men det er noget, vi først må udvikle konkrete løsninger på i dialog med de arbejdsmiljøpolitiske aktører, siger Anders Kabel.

Fire formål

Formelt har AM-PRO fire formål. Udover ønskerne om

  • at bidrage til den arbejdsmiljøpolitiske debat og
  • arbejde for en bredere funderet indsats,

er paraplyorganisationen også til for

  • at udbygge samarbejdet mellem de fem medlemsorganisationer og for
    at styrke det internationale samarbejde mellem arbejdsmiljøprofessionelle, blandt andet gennem ENSHPO (det europæiske netværk af arbejdsmiljøprofessionelle organisationer).

Jord- og visionære ideer

Der er både meget jordnære og mere vidtløftige ideer om, hvordan formålene føres ud i livet. Blandt de første vil AM-PRO helt konkret fortsætte med at danne ramme om fælles møder. I den ambitiøse afdeling har organisationerne bag AM-PRO bl.a. drøftet muligheden for at etablere en uafhængig tænketank for arbejdsmiljø. Ideen om en tænketank vil i 2017 blive vendt med flere centrale aktører i og omkring dansk erhvervsliv.

Læs også: Det er Danmarks skyld

Læs mere om AM-PRO her.

På billedet øverst er det fra venstre: Thomas Hermann, næstformand for ArbejdsmiljøNET, Sidsel Lond Grosen (formand for Center for Studier i Arbejdsliv), Poul Sørensen (bestyrelsesformand, Arbejdsmiljørådgiverne), Ole Carstensen (formand for DASAM), Anders Kabel (Ida Arbejdsmiljø) og Arne Helgesen (direktør, Arbejdsmiljørådgiverne).