22. maj 2017Arbejdsulykker: Vi kan lære af svenskerne

       

To faktorer, som virksomheder selv kan påvirke, er med til at give Danmark flere arbejdsulykker end Sverige, påpeger en ny rapport med særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen.

De to påvirkelige faktorer er ledelsesstilen og graden af planlægning. Svenske virksomheder inddrager medarbejderne i langt højere grad end danske. Det giver bedre samarbejde, større ejerskabsfølelse og opbakning til ledelsens beslutninger. Svenske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen er endvidere bedre end danske kolleger til at se frem og planlægge. En af grundene er de mange kortvarige ansættelser i dansk byggeri. Noget, der ikke tilskynder til at tage ansvar for en arbejdsplads.
I alt elleve forskelle optegnes mellem Danmark og Sverige i forskningsrapporten, der er lavet af Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Academy, Gøteborg.

Læs hele rapporten - klik her

Foto: News Øresund – Johan Wessman
CC