27. februar 2017Det er Danmarks skyld

       

ArbejdsmiljøNET 1 2017 er netop udgivet

I bladets tema om højt arbejdspres fremlægger cand.psych. Tue Isaksen en række forslag til, hvordan vi kan indrette arbejdsdagen, så den er bedre i overensstemmelse med vores biologi som mennesker. I Danmark gør vi nærmest det stik modsatte, mener han. I artiklen “Sengene der forsvandt” undersøger vi travlheden på sygehusene.

Du kan også læse om arbejdsmiljøstrategi hos COOP og nødvendigheden af at kende sin egen organisation til bunds, før man for alvor kan udstikke en retning, der vil forbedre arbejdsmiljøet.

Konference

Det er stadig muligt at tilmelde sig ArbejdsmiljøNET i Kolding – tjek bladets bagside for konferencens hovedpunkter. Og se tillige det medsendte program for konferencen: 3 gode grunde til at tage med på ArbejdsmiljøNET i Kolding