17. juni 2017Den nye bestyrelse i arbejdsmiljøNet

       

Kun kasserer Jani Aunskjær var på valg og blev genvalgt. Da bestyrelsen har mange opgaver henover året, foreslog bestyrelsen at udvide sig selv til syv ordinære medlemmer plus to suppleanter.

Den nye bestyrelse er efter valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter i det kommende år sat således sammen:

Formand: Charlotte Breinholt
Næstformand og formand Region Øst: Thomas Hermann
Kasserer: Jani Aunskjær
Formand Region Nord: Jens Kjær Jensen
Formand Region Syd: Tine Busk
Bestyrelsesmedlemmer: Susse Krogh og Hanne Rohde
Suppleanter: Stig Holm og Henrik Hoffmann