Interesserer du dig for forskningsbaseret viden og dens anvendelse?
Procurator safety and hygiene solutions
Arbejdsmiljøcentret
Bliv klogere på Creceas morgenmøder
Bliv klogere på Creceas morgenmøder

Om arbejdsmiljøNET

ArbejdsmiljøNET er foreningen for virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle

Referat fra seneste generalforsamling (kun for medlemmer)

Om arbejdsmiljøNET

ArbejdsmiljøNET er et netværk for arbejdsmiljøprofessionelle, af praktiske grunde er vi organiseret som en forening.

Foreningens formål er:
• at medvirke til, at arbejdsmiljøprofessionelle opnår en høj faglig viden
• at stimulere til metodeudvikling
• at medvirke til erfaringsudveksling
• at arrangere møder, konferencer og kurser
• at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger

Om at være medlem

organisation og vedtaegter

 

Sekretær

Rasmus de Taeje
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Email: info@arbejdsmiljonet.dk

Telefon: 2883 2891

Øvrige oplysninger

Giro nr: 9 12 01 22

Bank 3636 030 562
Momsnummer: 14160833
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN Nr.: DK47 3000 3636 0305 62
CVR.nr.: 14160833

ArbejdsmiljøNET overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til – konkurrenceloven.