Procurator safety and hygiene solutions
Interesserer du dig for forskningsbaseret viden og dens anvendelse?
Arbejdsmiljøcentret
Bliv klogere på Creceas morgenmøder
Bliv klogere på Creceas morgenmøder

Om at være medlem

om at vaere medlem

Hvad får jeg ud af at netværke med arbejdsmiljøprofessionelle kolleger i ArbejdsmiljøNET?

1. Viden

Du får faglig viden fra erfarne arbejdsmiljøprofessionelle

2. Sparring

Du kan få faglig sparring til konkrete udfordringer

3. Fællesskab

Det giver fornyet energi at blive en del af et fællesskab

4. Brobygning

I netværket kender du nogen, der kender nogen.

5. Energi

Man “recharger”, når man møder andre, som interesserer sig for det samme som én selv.

6. Personlig udvikling

Ved at netværke bliver du bedre til at gebærde dig i arbejdsmiljøuniverset

7. Karrierestøtte

Tips og hjælp til at få et nyt job

Hvad ønsker du at foretage dig?

Formelle krav for at blive medlem

ArbejdsmiljøNETs medlemmer er formelt set offentlige og private virksomheder repræsenteret ved deres arbejdsmiljøprofessionelle. En virksomhed kan have flere medlemskaber.

Godkendte arbejdsmiljørådgivere kan optages ved repræsentanter af deres ledelse. Ledere af disse virksomheders regionale afdelinger kan også optages.

Øvrige personer, som er beskæftiget med at udvikle eller lede arbejdet med virksomhedens sikkerhed, sundhed og miljø, kan ligeledes optages, når anmodning herom er tiltrådt af et flertal i bestyrelsen.

Pris

Årligt kontingent for 2015 er kr. 1.225,- ekskl. moms

Årligt kontingent 2016 er kr. 1.395,- ekskl. moms

Godkendt på generalforsamlingen den 15. april 2015.

Medlemsfordele

  • Medlemspris på deltagelse på årskonference – 2 dage i Kolding i april:
  • Gratis deltagelse på foreningens regionale møder – enten halvdags møder eller hele temadage. Ofte oplæg kombineret med besøg på medlemsvirksomhed eller andet relevant sted
  • Årsmøde med fagligt indhold samt beretning og valg
  • Som medlem modtager du bladet “arbejdsmiljøNET” direkte tilsendt 5 gange om året.
  • Rabat på DA’s kurser “Ledelse af arbejdsmiljøet”.
  • Vidensdeling blandt medlemmerne.

Spørgsmål

“Kan jeg tage en kollega med?”

Som hovedregel kan en medlemsvirksomhed godt deltage i ArbejdsmiljøNET-arrangementer med en ekstra person – fx kan det være en god idé, at en kollega fra bygningsafdelingen deltager i et møde om indeklima. Ved arrangementer med begrænset deltagerantal har medlemmer dog fortrinsret.

“Kan jeg deltage i andre regioners møder?”

I nogle tilfælde udbydes regionale møder på landsplan, men i andre er det primært regionens medlemmer, der kan deltage. Hvis du ser et spændende arrangement i en anden region og gerne vil deltage, er du velkommen til at spørge arrangøren.

Jobskifte

Det er virksomheden, som er medlem. I tilfælde af jobskifte beder vi dig eller din virksomhed oplyse en ny kontaktperson.

Hvis du er i tvivl eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.