20. februar 2020

Programmet for årets konference er klar!

Nu er programmet ude! Se, hvad Danmarks 10 skarpeste oplægsholdere kommer og giver indspark til, så vi kan få et godt arbejdsliv nu og i fremtiden - Fit for work - another year!

20. januar 2020

Ny arbejdsmiljølov og styrket indsats

Kort før jul vedtog et enigt Folketing en ny arbejdsmiljølov. Hermed blev den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats udmøntet. Og samtidig blev der tilført 460 millioner kroner for perioden 2020-22 til et bedre arbejdsmiljø.

20. januar 2020

Ny lov sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Som opfølgning på den nye arbejdsmiljølov har regeringen besluttet at samle reglerne for det
psykiske arbejdsmiljø i en ny bekendtgørelse.

10. januar 2020

Bred aftale om opkvalificering

Der var brede smil i Beskæftigelsesministeriet på den modsatte side af Holmens Kanal, da både Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative blev enige om at bruge over 100 millioner kroner på både at opkvalificere ufaglærte, hjælpe nyuddannede, som har svært ved at komme i job, og opkvalificere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

18. december 2019

Lovforslag om hurtigere fleksjob til seniorer

Regeringen har stillet forslag om, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, med det samme kan starte i et fastholdelsesfleksjob på deres arbejdsplads.

4. december 2019

Sådan holder du den gode sygesamtale

Hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt, kan det være svært for virksomheden at vide, hvordan man håndterer den konkrete situationen, så man bedst muligt får medarbejderen tilbage på arbejde. Hvad gør man f.eks., når man ikke må spørge, hvad medarbejderen fejler? Bliv godt forberedt her

13. november 2019

Fit for work – another year

Sammen skaber vi det gode arbejdsliv – både nu og i fremtiden

6. november 2019

Tale er guld for det fysiske arbejdsmiljø

Løsningsdialogen er en af de forudsætninger, der skaber et bedre arbejdsmiljø. Det mener ergoterapeut, som tilføjer, at det er åbenhed og
tillid mellem arbejdsgiver og medarbejder, der får medarbejderen til i sidste ende at holde længere på arbejdsmarkedet

1. november 2019

Er robotskeletter fremtiden?

Mekaniske exoskeletter kan reducere nedslidning og træthed i kroppen. Flere danske virksomheder har
allerede implementeret exoskeletter i dagligheden – og ifølge professor
i biomekanik vil teknologiske hjælpemidler præge fremtiden

21. oktober 2019

Unge kommer oftest til skade på arbejdet

Det er de korte ansættelser og kopieringen af erfarne kolleger, der kan have indflydelse på, om de unge kommer til skade på arbejdspladsen. Særlig vejledning i starten af ansættelsen og ændring af arbejdsvaner hos de erfarne medarbejdere skal komme skaderne i forkøbet, lyder vurderingen fra tilsynschef