20. april 2020

Nyt fra Borgen

Med et par enkelte bittesmå emner på det politiske tapet – som fx udligningsreform, finanslov & Brexit – formodes livet i Beskæftigelsesministeriet at være noget mere fredeligt. Sidste år blev der af et bredt flertal i Folketinget taget en lang række positive og omfattende initiativer på arbejdsmiljøområdet. Disse er nu i gang med at blive rullet ud og vil forhåbentlig henad vejen vise positive resultater.
Mens vi venter, kigger vi fremad…

10. april 2020

Man skal være et rummeligt menneske for at lede andre

Thomas Frost Nielsen var entrepriseleder i Store-Hedebyg Entreprise A/S, da han for tre år siden gik ned med stress og var sygemeldt i otte måneder. Med hjælp fra en ledelsescoach har han genfundet arbejdsglæden og processer i dag 25-30 % flere sager på en otte timers arbejdsdag

30. marts 2020

Arbejdsmiljøet er flyttet hjem!

I disse tider er arbejdsmiljø blevet til hjemmemiljø. Hvad gør du i den anledning?

12. marts 2020

Årskonferencen udskudt

Vi følger selvfølgelig henstillingerne fra myndighederne - og den sunde fornuft - og udskyder derfor Årskonferencen. Den afholdes nu i dagene 25.-27. august. Stadig på Comwell i Kolding og med et (håber vi) uændret program.

26. februar 2020

19.000 tilfælde af fysisk dårligt arbejdsmiljø

Fald, manglende sikkerhed v. anvendelse af maskiner og luftvejsbelastende støv og dampe forårsager hyppigst de mange fysiske arbejdsmiljøproblemer, der præger landets virksomheder. Det beretter Arbejdstilsynet i en ny redegørelse.

21. februar 2020

Arbejdsulykker forekommer til stadighed

Udviklingen er ikke vendt. Hele 31 personer mistede sidste år livet i arbejdsrelaterede ulykker på landjorden her i landet. Det samme antal som sidste år. Det beretter fagbladet 3F på baggrund af en opgørelse fra Arbejdstilsynet.

20. februar 2020

Programmet for årets konference er klar!

Nu er programmet ude! Se, hvad Danmarks 10 skarpeste oplægsholdere kommer og giver indspark til, så vi kan få et godt arbejdsliv nu og i fremtiden - Fit for work - another year!

20. januar 2020

Ny arbejdsmiljølov og styrket indsats

Kort før jul vedtog et enigt Folketing en ny arbejdsmiljølov. Hermed blev den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats udmøntet. Og samtidig blev der tilført 460 millioner kroner for perioden 2020-22 til et bedre arbejdsmiljø.

20. januar 2020

Ny lov sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Som opfølgning på den nye arbejdsmiljølov har regeringen besluttet at samle reglerne for det
psykiske arbejdsmiljø i en ny bekendtgørelse.

10. januar 2020

Bred aftale om opkvalificering

Der var brede smil i Beskæftigelsesministeriet på den modsatte side af Holmens Kanal, da både Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative blev enige om at bruge over 100 millioner kroner på både at opkvalificere ufaglærte, hjælpe nyuddannede, som har svært ved at komme i job, og opkvalificere jobparate kontanthjælpsmodtagere.