7. november 2016

Virkemidler: En orkestreret arbejdsmiljøindsats er mest effektiv

Indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet på det danske arbejdsmarked er god, men lider også af hastværk og skiftende politiske vinde

Mangt og meget er positivt i den danske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, kan man læse i kronikken Mellem drømme og mareridt. Heri trækker forskere bag CAVI-centret nogle væsentlige linjer op fra fire års forskning i virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. De mest effektive virkemidler opstår, når aktører på arbejdsmiljøområdet spiller sammen som i et orkester, lyder en af konklusionerne.

31. oktober 2016

Hændelige ulykker findes ikke

En socialrådgiver i en kommune kommer til skade og knuser sine briller, da hun en dag snubler på vej op af trappen. Det er én blandt mange fald- og snubleulykker på danske arbejdspladser, som kan ligne hændelige uheld.

Hændeligt? Næppe. Som tidligere medlem af Arbejdstilsynets task force for arbejdsulykker ved Jakob Wang-Holm, at det sjældent er tilfældet. Der er næsten altid en række bagvedliggende faktorer, som kan forebygges. Udfordringen er at finde dem. Det kræver et godt analyseredskab og en god portion nysgerrighed.

27. september 2016

Velfærdsteknologi skal forbedre arbejdsmiljøet

Loftlifte, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler er fire områder, det fælleskommunale program for indførelse af velfærdsteknologi under KL har fokus på. Programmet løber fra 2014 til udgangen af 2016, og i denne periode skal kommunerne med ny teknologi effektivisere for 500 mio. kr. samt forbedre arbejdsmiljøet og kvaliteten.

22. september 2016

Robotterne indtager slæbet

I en nær fremtid vil det være AGV’er (selvkørende robotter) i stedet for mennesker, der flytter varer. De kan navigere efter deres omgivelser, de kan køre efter en fastlagt rute, og de nyeste kan også tale en lille smule. AGV’erne indtager de danske arbejdspladser og overtager det tunge slæb fra portører, lagerarbejdere og pedeller.

12. september 2016

ArbejdsmiljøNET 4 2016 er udkommet

- I temaet om maskinelle løft ser vi bl.a. på det stigende antal robotter, der hjælper med tunge løft i sygehussektoren og ældrepleje
- Læs om udfordringerne ved at implementere ny teknologi
- Ved montage i byggebranchen kan robotten wallmo i fremtiden tage mange tunge løft
- Bemærk også annoncen om Fredericiamødet: “Vil du lære at nudge mere og bedre?” på bagsiden

11. august 2016

Deltagere var godt tilfredse med årskonferencen

Deltagerne på ArbejdsmiljøNET’s årskonference 2016 gav udtryk for at være meget tilfredse med indholdet. De vil gerne anbefale andre at tage med.
93 procent svarede i evalueringen af årskonferencen, at de var enten tilfredse (49 %) eller meget tilfredse (44 %) med konferencen som helhed.
86 procent vurderede, at det var sandsynligt, at de ville anbefale andre at tage med.

14. juli 2016

Ulykker: Faktaark om snubleulykker på vej

ArbejdsmiljøNETs journalist Søren Dam Nielsen har netop interviewet Arbejdstilsynet om deres kampagne Stop Snubleulykker. Sammen med mange andre tiltag vil de lave faktaark målrettet de enkelte brancher. Faktaarkene vil begynde at dukke op efter sommerferien

13. juni 2016

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

31. maj 2016

Initiativer efter epoxy hos vindmøllekoncerner

I en redegørelse bestilt af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen erkender Arbejdstilsynet, at der er behov for at stramme op på en række punkter relateret til tilsynspligten

29. maj 2016

Byggeaffald og spildevand skal omsættes til vækst og grønne byer

Som de første kommuner i Danmark har Vejle, Kolding og Slagelse fået medfinansiering fra EU’s Regionalfond – i alt 16 mio. kroner – til bæredygtige løsninger, der skal skabe grønnere byer og vækst gennem nye teknologier