Opstart af AL-gruppe og årsmøde i ArbejdsmiljøNETs region Syd

       

22. januar 2020
14:00 - 17:00


Kun for medlemmer.


Kort om AL-grupper:
En AL-gruppe er en gruppe for Arbejdsmiljøleder, hvor man deler viden, modtager og giver sparring og erfaringsudveksler med andre arbejdsmiljøledere.
I AL-gruppen sættes der fokus på at være Arbejdsmiljøleder, hvad det betyder at være det, hvilke ledelsesværktøjer fungere godt, hvor er det svært og hvor giver det gevinst.

Deltagerkreds: Arbejdsmiljøledere der er medlem af ArbejdsmiljøNET

Pris: Som medlem af ArbejdsmiljøNET deltager du uden ekstrabetaling for din deltagelse.

Program:
Kl. 13.55 – 14.00 Vi mødes i forhallen på Fredericia Rådhus og følges til mødelokalet
Kl. 14.00 – 16.00 Introduktion til og opstart af AL-gruppe
Kl. 16.00 – 17.00 Årsmøde og valg til Regionsudvalget

Hvor:
Fredericia Rådhus
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Dagsorden til årsmøde

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Regionsudvalgets beretning
  4. Indkomne forslag fra regionsudvalg eller medlemmer
  5. Valg af regionsformand (og medlem af bestyrelsen), valg af regionsudvalgsmedlem(mer) og valg af suppleanter
  6. Eventuelt

Ønsker du at stille op, eller har du forslag, der skal på dagsordenen, er du velkommen til at maile til Tine Busk

Tilmelding: Tilmeld dig arrangementet her

Tilmeldingsfrist: 19. januar 2020