Medlemsblad nr 201604

Blad nr. 201604

Læs hele bladet her:

Indhold

Deltagere var godt tilfredse med årskonferencen 3

TEMA: Maskinelle løft
Robotterne indtager slæbet 4
Gæt et behov – eller spørg medarbejderne 6
Det skal gå hurtigt – ellers er det ikke noget for os 8
Køkkenpersonale sparer tid, løft og skridt 9
Mange snubleulykker er nemme at undgå 10
Hændelige ulykker findes ikke 12
Når overlæger kører senge 14
Én stor familie – og ingen andre steder at gå hen 17
Berit Wolmar skaber ro på øverste etage 18
Vil du lære at nudge mere og bedre? 20