17. januar 2018Farvel til den sidste papirblanket

       

Fra og med 2018 skal de danske virksomheder svare digitalt, når de eksempelvis skal orientere om at have efterkommet et påbud eller ønsker at svare på en høring eller en afgørelse

Fra 1. januar 2018 er det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud af Arbejdstilsynet. Fremadrettet skal de danske virksomheder svare digitalt, når de fx skal fortælle Arbejdstilsynet, hvordan de har efterkommet et påbud, eller ønsker at svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse. Det skal ske gennem Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAt.

Farvel til papir

Tidligere har de fleste virksomheder brugt en papirblanket. De nye regler om digital kommunikation med Arbejdstilsynet gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som Arbejdstilsynet sender efter 1. januar 2018. Hvis virksomheden ønsker at søge om at få forlænget fristen for at efterkomme en afgørelse, skal det også ske digitalt, hvis afgørelsen er sendt i det nye år.

Online blåstempling

Virksomheden skal som altid orientere Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte (i virksomheder uden AMO) om, hvordan virksomheden har løst det pågældende arbejdsmiljøproblem. Det skal ske, inden virksomheden melder tilbage til Arbejdstilsynet.
Tidligere skrev AMO eller en repræsentant for de ansatte under på, at de var orienteret på en papirblanket. Fremover skal virksomheden tjekke af i OnlineAt og på den måde bekræfte, at AMO eller repræsentanten for de ansatte er orienteret.

Et led i digitaliseringen af den offentlige sektor

De nye regler er beskrevet i Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet og indføres som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, der har til formål at øge digitaliseringen af den offentlige sektor.
Da adgang til OnlineAt kræver NemID repræsenterer overgangen til obligatorisk brug af OnlineAt samtidig en mere sikker løsning.

Få mere at vide