20. marts 2018Sexchikane: vi ser kun toppen af isbjerget

       

Når hver fjerde har oplevet sexchikane, så bør man kunne stille arbejdsgiverne til ansvar, og alle arbejdspladser bør have en politik på området

I HK’s undersøgelse Under Overfladen fra 2017, hvor man bl.a. interviewede 1.986 medlemmer, kom man frem til, at 26,4 procent af de adspurgte inden for de sidste 12 måneder havde været udsat for en eller flere seksuelt krænkende situationer. Det høje tal kalder på handling, mener de i HK. Det peger nemlig på det faktum, at selv om der bliver ført forsvindende få sager om sexchikane, så er det ikke ensbetydende med, at vi på arbejdspladserne afholder os fra at genere hinanden seksuelt.

"Det kan ikke være rigtigt, at unge, som jo oftest bliver udsat for sexchikane, skal være forpligtet til at undersøge kulturen på en arbejdsplads, før de begynder at arbejde der"

"Det, der kommer frem, er toppen af isbjerget," siger René Knudsen, der er formand for HK Service Hovedstaden – ét af de steder, man har størst erfaring med at hjælpe medlemmer med sager om sexchikane. I langt de fleste tilfælde går de ramte stille med dørene. De fleste løser problemet ved at skifte arbejde. Enkelte ringer til fagforeningen. Et minimalt fåtal fører sag, hvad HK også holder igen med, fordi det kan være stærkt belastende for den enkelte, og sagen kan strække sig over flere år.


Image

Find pulsen på arbejdsmiljølederrollen - tag på ArbejdsmiljøNET i Kolding den 14. - 16. maj 2018


Arbejdsgiveransvar

Erstatningerne for sexchikane er så små nu, at dommene ikke ansporer til at lade være, og der er eksempler fra domme, hvor man har set mildere på sexchikane på arbejdspladser, hvor tonen var rå i forvejen, fortæller René Knudsen.

Læs også: Vi finder os (måske)(ikke) i sexchikane

"Hvis man fx er hos en bager, hvor det er normalt, at der bliver sagt grimme ord, så er det åbenbart i orden. Det mener vi i HK faktisk ikke det er. Det kan ikke være rigtigt, at unge, som jo oftest bliver udsat for sexchikane, skal være forpligtet til at undersøge kulturen på en arbejdsplads, før de begynder at arbejde der," siger René Knudsen. Han mener derfor, at kravene til arbejdsgiverne skal være skrappere, og at virksomhederne bør vedtage politikker, der forebygger sexchikane.

"Lovgivningen skal ændres, så der bliver et objektivt arbejdsgiveransvar for sexchikane på arbejdspladser," erklærer han. Desuden bør samarbejdsorganisationerne vedtage en politik for, hvordan man håndterer sexchikane, tilføjer han.

"Mange har efter vores opfattelse ikke skrevet noget ned overhovedet. Politikker findes slet ikke i det omfang, de burde. Jeg har ikke nogen eksakte tal – men når op imod en fjerdedel i vores egen undersøgelse har været udsat for sexchikane, så burde alle arbejdspladser også have en politik," siger René Knudsen.

Læs også: Dansk byggeri er farligere end svensk

Foto: David Veksler
CC