5. juli 2019Flere muligheder til dig

       

Early Bird: Årskonference 2020

Indledningsvist starter vi med at fortælle om den Early Bird model, vi har vedtaget for årskonferencen den 23.-25. marts 2020 på Comwell i Kolding, hvor vi traditionen tro inviterer til dialog og sparring om, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Tilmelder du dig til næste års konference inden den 15. januar, får du 10 procent rabat. Og er I to fra samme virksomhed, der tilmelder jer inden Early Bird udløber, får I 20 % procent rabat.

Hvem kan blive medlem?

Definitionen for at være medlem blev således drøftet. Hvor man tidligere skulle have titlen arbejdsmiljøleder for at være medlem, er det nu ændret til, at man kan blive medlem af ArbejdsmiljøNET, hvis man er ansat i en virksomhed eller er indehaver og dermed ultimativt er ansvarlig for arbejdsmiljøet.

I dag har arbejdsmiljøprofessionelle forskellige titler efter branche og virksomhedstørrelse, men det dækker alle sammen over, at de er ansvarlige eller har indflydelse på arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Det kan være en HSE-manager, HSEQ-manager, sikkerhedschef, arbejdsmiljøleder, HR-chef, afdelingsleder, direktør eller andre, som er ansvarlige for den psykiske og fysiske arbejdsplads.

Kontingentniveau

Niveauet på kontingentet blev også drøftet i forhold til det, man får for det. I bestyrelsen er det vores opfattelse, at foreningen leverer så meget værdi, at vi godt kan tillade os at justere en smule på kontingentet, som ikke har været reguleret i flere år.

Herudover vil vi gerne have flere medlemmer, fordi jo flere medlemmer vi er, desto stærkere står vi i forbindelse med indsatsen på de danske arbejdspladser. Derfor justerer vi kontingentet for enkeltpersoner en lille smule fra 1395 til 1495 ex. moms.

Endelig blev det besluttet, at nye medlemmer fra nu og til årsskiftet er gratis. Har man allerede betalt, er man velkommen til at få en kollega med det første halve år uden merbetaling.

Flere medlemskaber

Samtidig åbner vi muligheden for, at flere på samme arbejdsplads kan blive individuelle medlemmer, ligesom der bliver plads til studerende og personlige medlemskaber for bl.a. pensionister. Vi tilbyder derfor nu fire former for medlemskaber:

 Klassisk virksomhedsmedlemskab
 Virksomhedsmedlemskab, som virksomheden selv administrerer
 Personligt medlemskab
 Medlemskab for studerende

Hele lovgrundlaget og regelsættet omkring vores opgaver ude i virksomheder bliver stadig mere kompleks. Det er vigtigt, vi har så mange arbejdsmiljøprofessionelle at sparre med som muligt. Derfor har vi vedtaget de fire medlemskaber, så vi kan fremtidssikre foreningen med endnu flere arbejdsmiljøprofessionelle samt få flere offentlige og private virksomheder tilknyttet. Nedenfor kan du læse mere om de fire medlemskabstyper.

Beskrivelse af medlemskaber

Klassisk virksomhedsmedlemskab

Klassisk medlemskab, som virksomheden betaler for en eller flere ansatte i virksomheden. ArbejdsmilljøNET administrerer og fakturerer medlemskabet. Kontingent: 1495 ex. moms. pr. medlem.

Virksomhedsmedlemskab, som virksomheden selv administrerer

Nu udvider vi det klassiske virksomhedsmedlemskab, således der er mulighed for at opnå seriøs rabat ved tilmelding af flere ansatte fra samme virksomhed.

Virksomhedsmedlemskabet tager afsæt i, at virksomheden selv administrerer puljen af medarbejdere, der er med i foreningen. Kontingent: 1495 ex. moms. pr. medlem. Rabat ved tilmelding af flere medlemmer, idet man kan få 20 procent af prisen, hver gang man tilmelder en ny medarbejder.

Det vil sige, at medarbejder nr. 6 kan deltage uden ekstraomkostninger, fordi man har købt virksomhedsmedlemskab til 5 andre ansatte. Dermed er I flere, der kan løfte arbejdsmiljøopgaven i virksomheden til helt andre priser end hidtil. Formålet er at få flere arbejdsmiljøprofessionelle engageret.

Personligt medlemskab

Kontingentpris: 1495 ex. moms. Pensionister får 50 % rabat.

Medlemskab for studerende

De unge er fremtiden, og vi skal gøre vores for at tage godt imod dem samt synliggøre foreningens virke og muligheder over for dem, således de kender os, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Kontingentpris: 0,- Foreningstilbud som konferencer, møder mv. er til halv medlemspris.


Artikel og fotos: Lindskov Communication, Maglekildevej 5D, 4000 Roskilde, mail@lindskov.com, Telefon: +45 70 26 19 79