4. juli 2019Mange år på arbejdsmarkedet kræver ansvarlighed

       

Naturligt nok kom emnet arbejdsmiljø til at fylde en del under dette års Folkemøde. I det forgangne år afsluttede ekspertudvalget deres arbejde og gav anbefalinger til regeringen, som før valget nåede at gennemføre en aftale om forbedring af arbejdsmiljøindsatsen. Men er det så nøglen til at kunne holde mange flere år på arbejdsmarkedet? Ikke hvis det står alene, lyder det fra nogle af de eksperter, som har fordybet sig i emnet og debatterede udfordringerne under Folkemødet.

Dialog og lydhørhed

Da ekspertudvalget om arbejdsmiljø, nedsat på opfordring af daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, arbejdede, var det med Pia Gjellerup for bordenden. Hun har beskæftiget sig med emnet i diverse sammenhænge som forhenværende folketingsmedlem og minister, og som nuværende leder af Center for Offentlig Innovation. Hun ser frem til, at den nye regering trækker i arbejdstøjet og fører aftalens indhold ud i praksis. Samtidig er en stærk dialog mellem arbejdsmarkedets parter fuldstændigt afgørende for at sikre fælles fodslag og reelle forbedringer.

  • Det er så vigtigt, at de taler med hinanden. Arbejdsgivere og lønmodtagere kan kun løse opgaven med at styrke arbejdsmiljøet i fællesskab. Det kræver dialog, og det oplevede jeg også som formand for ekspertudvalget. Der skal virkelig forhandles, men når dagen er omme, og de er blevet enige om noget, jamen, så bliver det også til noget. Den danske model er en stor styrke, og den seneste politiske aftale er et skridt frem. Men nu skal det omsættes til praksis, for vi har brug for en bedre indsats på arbejdsmiljøområdet, siger Pia Gjellerup.

Krav må ikke kunne mistolkes

Den holdning vinder genklang hos henholdsvis FOA og DA. Men hos FOA ønsker man samtidig at få lovgivningens intentioner og krav gjort mere præcise:

  • Vi har nogle uoverensstemmelser i forhold til, hvad en arbejdsmiljølov reelt skal sige i en bekendtgørelse. Om det skal være ”sikkert og sundt” at gå på arbejde, eller om det skal være ”sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt”. Det ser vi simpelthen forskelligt på. Vores opfattelse fra arbejdstagers side er, at hvis det kun er ”forsvarligt”, så er det carte blanche til, at det er ok, at du har lidt ondt i hovedet, når du har fri, og det er ok, at du skærer dig lidt i fingeren – for det er jo ikke noget, man anmelder som arbejdsskade. Men mængden af den slags stiger jo under arbejdspres, så det skal vi have kigget på, og vi bliver nødt til at finde en løsning på det, siger forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen.

Dermed er der sat et punkt på listen over de emner i aftalen, som kræver videre dialog mellem både arbejdsmarkedets parter og med den nye regering. Hos DA ser chefkonsulent Povl-Christian Jensen optimistisk på muligheden for at forbedre arbejdsmarkedet i fællesskab:

  • Vi har nogle uenigheder imellem forbundene og arbejdsgiverne, men der ligger et rigtig godt fundament i det arbejde, der er foregået i ekspertudvalget, og som jo heldigvis blev udmøntet i den politiske aftale. Det er et rigtig godt grundlag for at få rykket nogle ting i arbejdsmiljøet, så det ser vi frem til at være en del af.

Mange år rimer på mange løsninger

Forårets aftale rummer nationale mål for arbejdsmiljø tættere på arbejdspladsen, en gennemgang af APV, uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og fokus på nedslidning. Det vil forhåbentlig kunne mærkes positivt for mange danskere. Men at kunne holde til et langt arbejdsliv afhænger også af typen af job, hvor heldig man er med sit helbred, og hvor hurtigt arbejdspladsen får fjernet risici, siger Pia Gjellerup:

  • Kan man se, at der er noget systematisk galt, skal der gribes ind – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, som er blevet et meget større emne. På det område både ved og gør vi noget, men det er et område, hvor vi skal blive meget dygtigere, fordi stadigt flere oplever, at de har været ved at magte livet. Sommetider skyldes det ikke arbejdspladsen, men arbejdspladsen har et ansvar for at kunne rumme sine medarbejdere, så de kommer igennem den slags kriser. Andre gange er det jobbet og forskellige stressfaktorer som for eksempel en ledelse, der forlanger noget urimeligt. Så vi skal gøre det bedre – ellers holder vi alt for tidligt op på arbejdsmarkedet.

Husk dit eget ansvar

Det er Povl-Christian Jensen fra DA enig i, men han understreger samtidig nødvendigheden af, at vi husker det personlige ansvar:

  • Det er klart, at arbejdsmiljøet er en del af det, og man skal ikke blive syg af at gå på arbejde, men jeg mener også, det er vigtigt, at man husker at passe på sig selv. Både i forhold til kost og motion, hvad man drikker, og at man måske undlader at ryge. Jeg synes, det er en fundamental ting at tage vare på sig selv, som man skal være opmærksom på både på jobbet og privat. Vi er hele mennesker og skal passe på os selv hele livet.

ArbejdsmiljøNets formand i Region Syd Tine Busk skulle have medvirket i debatten, men måtte melde fra i sidste øjeblik. Hun og resten af bestyrelsen følger nu op på den gode dialog, som Folkemødet kastede af sig.


Artikel og fotos: Lindskov Communication, Maglekildevej 5D, 4000 Roskilde, mail@lindskov.com, Telefon: +45 70 26 19 79