29. maj 2020Styrk arbejdsglæden - det smitter

       

Hvordan defineres arbejdsglæde egentlig - og hvem ligger inde med ansvaret for at skabe arbejdsglæde? Er det et kollektivt, lederens eller det enkelte individs ansvar? Det har vi spurgt Arlette Bentzen, der er ekspert i arbejdsglæde, om. Vi starter ved definitionen:

  • Arbejdsglæde er, når du - langt de fleste dage - går på arbejde og føler, du skaber meningsfulde resultater sammen med gode mennesker. Du ved, at du med din indsats har gjort en forskel, understreger Arlette Bentzen.

De største kilder til arbejdsglæde
For Arlette Bentzen er arbejdsglæde ikke afstedkommet af løn, bonus, gode arbejdsopgaver, fryns eller medarbejdergoder. Selvom disse forhold kan medvirke til at fremme motivationen for en opgave, har de ikke betydning for oplevelsen af arbejdsglæde. I stedet fremhæver hun to ting: Resultater og relationer.

  • At gøre et godt stykke arbejde, der skaber resultater, som du personligt føler giver mening.

At overholde deadlines og budgetter er altså én måde, hvorpå arbejdsglæde fremkommer. Men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Det kan også være mere personligt.

  • Glæden kan opstå ved at hjælpe en kollega, en kunde eller en samarbejdspartner - noget der er meningsfuldt for dig! At du kan gå hjem, når ugen er gået og være stolt af din indsats, siger Arlette Bentzen.

At være omgivet af mennesker, man har det godt med, bidrager ligeledes til arbejdsglæde.

  • Gode relationer er noget af det vigtigste, dybeste og mest fundamentale psykologiske behov, vi mennesker har: at andre mennesker kan lide os. Der er ikke noget vigtigere end, at du føler dig respekteret og afholdt. Vi bruger mange timer sammen med kollegerne på jobbet, så er det ekstra vigtigt med gode relationer netop på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at vise gensidig respekt og sætte tid af til at pleje relationerne.

De største arbejdsglædedræbere
Arbejdsglæde smitter, men mangel på samme kan ligeledes skabe et dårligt miljø.

  • Den største kilde til manglende arbejdsglæde er brok fra kollegerne. Alle kan have en dårlig dag på jobbet, men hvis der er for mange dårlige dage, kan det give problemer - både på jobbet, men også med den enkeltes helbred såvel psykisk som fysisk, fortæller Arlette Bentzen.

Derfor skal man som leder gribe ind over for brok, da det ellers kan blive katalysator for stilletiende negativ adfærd, som ifølge Arlette Bentzen smitter. Som næststørste ”arbejdsglædedræber” kommer manglende ros og anerkendelse.

  • Vi skal naturligvis ikke roses for at møde op og gøre vores arbejde, men vi skal have positiv feedback, når vi har fortjent det, fremhæver Arlette Bentzen.

Husk de små ting i hverdagen
Hvis hverdagens stress og jag først har ramt arbejdsglæden, er det altså afgørende, at ledelsen arbejder målrettet med at styrke arbejdsglæden og understøtte relationsskabelse på arbejdspladsen, samtidig med at man synliggør resultater og meningsfulde fremskridt.

  • For arbejdsglæde smitter. På samme vis som manglende arbejdsglæde. Specielt når der er travlt, er det derfor vigtigt at huske de små ting, der øger arbejdsglæden, fortæller Arlette Bentzen.

Forskningen er ikke i tvivl - arbejdsglæde gør en kæmpeforskel
At arbejdsglæde bringer en masse fordele med sig, er ifølge Arlette Bentzen velfunderet forskningsmæssigt - både indenfor sociologi, neurologi og positiv psykologi.

  • Når man er glad, er du mere energisk, produktiv, serviceminded, en bedre sælger, mere hjælpsom, mere engageret, mere lærenem, motiveret, succesfuld og mere modstandsdygtig. Arbejdspladser, der fokuserer på arbejdsglæde, vil derfor have langt mere motiverede og dedikerede medarbejdere samt lavere sygefravær og personaleomsætning. Det er godt for bundlinjen og virksomhedens succes, ligesom det skaber bedre forudsætninger for en sund work-life-balance, slutter Arlette Bentzen.