7. december 2015Da arbejdsmiljøet blev “bygbart”

       

Med det rette ordvalg er det nemmere at skaffe lydhørhed i en organisation med fokus på alle mulige andre emner end arbejdsmiljøet, har Allan Rahn Svendsen erfaret

Prøv at formulere din vision for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads i positive vendinger, lyder et godt råd fra Allan Rahn Svendsen, der er fagansvarlig for arbejdsmiljøkoordineringen i Vejdirektoratet. Selv har han haft succes med ordet ”bygbarhed”.

– Lige så snart du nævner ordet arbejdsmiljø, bliver kollegerne fjerne i blikket, og begynder at tænke på alt muligt andet, har han erfaret.

– Når man sidder og drøfter en bygge- og anlægssag med et hold projekterende, så er arbejdsmiljø nok lidt langhåret. Hvordan kommer man så ud over det? Som ansvarlig for arbejdsmiljøkoordineringen i Vejdirektoratet, så er det hen ad vejen gået op for mig, at bestemte ord leder mine kollegers tanker i bestemte retninger. Jeg opdagede efterhånden, at hvis jeg sagde farligt arbejde, så kiggede mine kolleger på mig med forventning om, at det var sikkerhedssko, hjelm og den slags, vi skulle forholde os til, fortæller Allan Rahn Svendsen.

»…bestemte ord leder mine kollegers tanker i bestemte retninger«

Enten syntes de altså ikke rigtigt, at det var vedkommende for deres arbejdsfelt – eller også var de forvissede om, at problemstillingen var klaret med at købe lidt sikkerhedsudstyr hos entreprenørerne. Kort og godt var det til at begynde med godt gammeldags op ad bakke at gøre arbejdsmiljø til en integreret del af projekteringen i Vejdirektoratet.

De vises ord

Men så var det, at Allan Rahn Svendsen begyndte at bruge ordet bygbarhed som en fællesbetegnelse for alle de faktorer, man skal tage med i betragtning undervejs, når entreprenørernes maskinførere skal bane en ny vej gennem bakkelandskabet.

– Jeg havde før hørt kolleger tale om, at noget er bygbart. Det sjove er, at ordet dukker op spontant, når man sidder og taler frem og tilbage om et bygge- og anlægsprojekt, bemærker han. Vel i bund og grund ganske naturligt at overveje, om den vej eller den bro overhovedet lader sig opføre.

Bygherrens ansvar

For fem år siden – lige før Allan Rahn Svendsen kom ind i billedet – var Vejdirektoratet gået i gang med at se nærmere på Arbejdstilsynets krav til en bygherre. Herunder hvordan man skal organisere kravet til bygherren om at indtænke arbejdsmiljø fra dag et i bygge- og anlægsprocessen. En proces, der i Vejdirektoratet kan strække sig op til fem-syv år.

– Så vi har længe været klar over, at arbejdsmiljø er noget, vi skal arbejde med fra starten af et projekt, slår han fast.

I begyndelsen inviterede Allan Rahn Svendsen til arbejdsmiljøkortlægningsmøder.

– Jeg fik spørgsmålet: Hvad er nu det? Når emnet er arbejdsmiljø, bakker folk hurtigt ud: Det her er ikke mit område, siger de. Det er også en proces at lære at forstå det. Ordet bygbarhed taler lidt bredere. Det har ikke en tung klang som arbejdsmiljø, som med det samme leder tankerne hen på sikkerhedssko og hjelm eller folks kontorstol. Det omfavner en større forståelse end bare at tale arbejdsmiljø, som er et meget isoleret, lille område.

– Nu, hvor jeg bruger ordet bygbarhed, vender kollegerne ikke bare ryggen til og går. De ved godt nok heller ikke helt, hvad det er. Det er selvfølgelig både positivt og negativt, men i det mindste går de ikke med det samme, smiler Allan Rahn Svendsen.

Et fælles billede

Han tror selv, at det handler om, at han har skabt et rummeligt begreb, som italesætter hele bygge- og anlægsprocessen bredere.

– Ved at tale om bygbarhed skaber vi et fælles billede, som alle kan forholde sig til. Det er ikke, fordi jeg prøver at skjule arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er bare nemmere at tale om bygbarhed – alt det, som er fælles. Det er et mere gangbart ord. Men det skal heller ikke op på en piedestal. Det kan ikke redde hele verden, siger Allan Rahn Svendsen. Men det giver en fælles ramme at tale om bygge- og anlægsproces i:

– I Vejdirektoratet har vi rigtig mange hensyn at tage: Vi har små frøer og tudser og hele miljøsiden. Vi har geoteknik, afvandingssystemer, skiltning… og vi har arbejdsmiljø. Hvis man nu ser på det naturmæssige, så kan der være steder, hvor entreprenøren ikke må bevæge sig ud. Miljøfolkene har måske også været ude og hente information om forurening. Men i samme åndedrag taler vi også om arbejdsmiljø, anfører Allan Rahn Svendsen. Han fremdrager to nyere eksempler fra andre områder:

Spildevandsledning

For kort tid siden drøftede man på et tidligt stadie i et projekt udformningen af en spildevandsledning: Plast eller beton. Let eller tung.

– Når man tidligt i projekteringen får mulighed for at stille det skarpe spørgsmål: Hvordan får vi hejst den på plads? – Så bliver spørgsmålet om arbejdsmiljø noget, der aktiverer en diskussion om, hvor meget plads, vi skal bruge og hvilke maskiner, vi kan regne med, at entreprenøren kommer med. Det gør, at mine kolleger kan se værdien i det, siger Allan Rahn Svendsen. Pludselig er arbejdsmiljø bygbarhed. Det er ikke længere hjemmestrikkede sweatre og kinasko. Det er bundlinje, pointerer han.

Publikum

Et andet eksempel: Når man anlægger veje, skærer man også gennem områder, hvor mennesker bor, går ture og interesserer sig for, hvad der sker i egen baghave.

– Det er kun beføjede personer, som har adgang til vores byggepladser. Men vi hegner ikke motorvejsbyggerier ind. Hvordan signalerer vi så over for publikum, at de ikke skal gå på vejene? Det er et emne, som skal være en del af udbudsmaterialet, så vi fra starten har beskrevet, hvilke og hvor mange skilte, entreprenøren skal levere. Det er ikke bygbarhed for entreprenøren, når den lokale børnehave er på tur, og børnene løber rundt i samme område som store dumpere.

»…det at tale arbejdsmiljø i dag handler om meget mere, end om man skal købe et par sikkerhedssko eller ikke«

Ny forståelse

Ordet bygbarhed har givet en ny forståelse af emnet – og en ny gensidig forståelse for hinanden.

– Hen ad vejen er der sket et skift, som gør, at det at tale arbejdsmiljø i dag handler om meget mere, end om man skal købe et par sikkerhedssko eller ikke. Bygbarhed er også et begreb, der tænder mere hos mine kolleger, anfører Allan Rahn Svendsen. Det er en proces. Ligesom kvalitetssikring har måttet tage adskillige opvarmningsrunder for at blive accepteret, så har arbejdsmiljø/bygbarhed også en indkøringsperiode. Træerne vokser heller ikke ind i himlen. I mødet med mange eksterne aktører vælger Allan Rahn Svendsen det sikre.

– Alle entrepriser skal have en plan for sikkerhed og sundhed, og alle ved, hvad planen er til for. Hvis jeg så lige pludselig begynder at kalde det bygbarhedsrapporten, så er jeg bange for, at forvirringen vil være total.