30. april 2015Novozymes: Det skal føles forkert at løbe en risiko

       

ArbejdsmiljøNETs årskonference 2015

Dare to care: Ved at fokusere på den enkeltes adfærd og måde at kommunikere på, blev Novozymes’ medarbejdere bedre til sikkerhedskultur

En slags systematisk interesse for kollegaerne, kan man kalde Novozymes’ projekt Dare to Care, som blev iværksat i 2010. Formålet var at få alle til at engagere sig i sikkerhed, ikke kun de valgte og ikke kun de professionelle. Målet var bl.a. at skabe en sikkerhedskultur, hvor det føles forkert at løbe en risiko eller lade stå til, mens andre balancerer på en knivsæg. Metoden beskrev medarbejderne under den efterfølgende evaluering som ”kunstig” i begyndelsen, men de kunne se, den virkede.

Arbejdsmiljøchef Lene Hjerrild og arbejdsmiljørådgiver Lena Bech Holskov fortalte om metoden på ArbejdsmiljøNETs årskonference:

Observation

Skåret ind til benet går metoden ud på, at medarbejdere observerer hinanden, mens de er i gang med at arbejde. De gennemgår en fast tjekliste under observationerne, og når observatøren er færdig, giver han feedback til medarbejderen, der er under lup. Reglen er, at der altid skal være mindst tre punkter med positiv feedback og altid flere bemærkninger om sikker adfærd end usikker. Som led i forløbet lærte medarbejderne om at give feedback. – Hvor går grænsen for, hvad man kan sige til en kollega? Hvornår blander man sig i en sfære, der er privat? Vi var klar over, at det var vigtigt at sætte denne dialog om grænser i gang. Ved at sætte skred i tingene, håbede vi på, at det blev mere acceptabelt at påpege ting over for hinanden, fortalte Lena Bech Holskov.

– I programmet har vi en filosofi om, at ros avler den rigtige adfærd: Fokuser på det gode og få mere af det.

– I programmet har vi en filosofi om, at ros avler den rigtige adfærd: Fokuser på det gode og få mere af det. Jeg prøvede det på mine egne børn: Hold da op, det virker, smilede Lena Bech Holskov. Rundt om kernen i projektet – dialogen – satte virksomheden et apparat i gang af ledelsestræning, Dare to Careteams og pep-talks. Observationerne og feedback kom på dagsordenen på afdelingsmøder. Dare to care-teams undersøgte, hvad virksomheden fik gjort ved det, som ikke fungerede.

Oplæg til ArbejdsmiljøNETs Årskonference, April 2015 from ArbejdsmiljøNET

Ledelsen skulle overbevises

Dare to Care er Novozymes’ navn for et velafprøvet program: Adfærdsbaseret sikkerhed – eller behavior based safety. Når Novozymes valgte at gennemføre kulturforandringer med et eksternt system, skyldtes det især, at store koncerner fra flere brancher allerede med succes havde benyttet sig af adfærdsbaseret sikkerhed til at optimere sikkerhedskulturen. Novozymes’ tilknyttede arbejdsmiljørådgivere mente, at virksomheden kunne gøre det bedre end de fire-fem ulykker pr. million arbejdstimer, der var realiteten på daværende tidspunkt.

– Men ledelsen skulle overbevises, og der skulle noget værktøj til, bemærker Lena Bech Holskov.

– Vi så på, hvilke virksomheder, der klarer sig rigtig godt. De var var nede at svinge på 0,2-1 ulykker pr. mio. arbejdstimer – det kunne vi absolut ikke måle os med. Det var vigtigt, at vi kunne fortælle ledelsen, at vi stod med et velafprøvet værktøj, som andre koncerner sagde god for, understreger hun.

Mød Lena Bech Holskov på LinkedIn
Mød Lene Hjerrild på LinkedIn