14. marts 2015Efter OHSAS 18001 kommer ISO 45001

       

Et verdensomspændende samarbejde om at lave en ny standard for arbejdsmiljøledelse kan betyde et farvel til OHSAS 18001 og goddag til ISO 45001

Lige nu er målet at lancere den nye standard for arbejdsmiljø – ISO 45001 – til september 2016. Det kan meget vel betyde, at OHSAS 18001 bliver trukket tilbage, lyder vurderingen fra Kristian Glæsel, der er formand for den arbejdsgruppe under ISO (International Organization for Standardization), som i øjeblikket er ved at lave den nye standard, og netop hjemvendt fra arbejdsmøde i Trinidad: – 18001 bliver antageligt trukket tilbage. Mere sikkert kan det ikke siges. Lad os sige det på den måde, at der ikke er grund til at have to standarder, hvis de begge lever op til formålet, siger Kristian Glæsel.

Overgangsperiode

Der vil i givet fald blive en overgangsperiode på tre år til at konvertere til den nye standard. – Det kan blive lidt tricky i lande, hvor man har indbygget standarder i lovgivningen – fx som i Danmark, hvor 18001 er en anerkendt standard. Myndighederne skal finde ud af, om de skal godkende både 18001 og 45001 – eller bare den sidste, hvad der vil være mest logisk – men det er deres valg. Jeg vil dog sige, at jeg bliver overrasket, hvis man ikke går fra 18001 til 45001, erklærer Kristian Glæsel.

Den grønne krone-smiley

For den enkelte virksomhed kan overgangen få som konsekvens, at der kan være en periode, hvor 45001 ikke er anerkendt, og hvor man derfor ikke kan pryde hjemmeside og andre officielle dokumenter med den grønne kronesmiley. Overgangen fra den ene standard til den anden, behøver derimod ikke blive så stor: – De fleste vil opdage, at hvis de i forvejen har haft et seriøst system, så bliver overgangen ikke så krævende. Hvis man blot har haft et system for at have et diplom hængende på væggen, så kommer man på arbejde, anfører Kristian Glæsel.

Mød Kristian Glæsel på LinkedIn

Kig over hækken

I den nye standard kan virksomheder ikke nøjes med at sørge for gode arbejdsvilkår for deres egne medarbejdere. De skal eksempelvis også forholde sig til, hvilke samarbejdspartnere de vælger eller hvordan virksomhedens produktion kan påvirke borgere i nabolaget. Konsekvensen af ISO 45001 er bl.a., at det bliver vanskeligere for virksomheder at se bedre ud på arbejdsmiljøfronten ved simpelthen at outsource risikobetonet arbejde.

Ledelsen er på

Samtidig strammer ISO 45001 kravet til, at arbejdet med sikkerhed og sundhed bliver integreret i virksomhedens overordnede ledelsessystem. Det vil mange steder betyde, at topledelsen bliver nødt til at tage et større ansvar for arbejdsmiljø. – Med ISO 45001 skal arbejdsmiljøledelsessystemet være en del af virksomhedens core business – det skal være en ægte del af det at drive en virksomhed – rent filosofisk er det en bedre og mere tidssvarende måde at lave en standard på, siger Kristian Glæsel.

Mange er på ISO

Det er for at gøre livet lettere for de mange virksomheder, som i forvejen rider på ISO-bølgen, at fødslen af en OHSAS 18001-søster er sat i gang. Gruppen, der udvikler ISO 45001 har særligt lagt vægt på at lægge den nye standard så tæt som muligt op ad ISO 14001. Dels fordi især mange mindre virksomheder lader en medarbejder tage sig af både 14001 og 18001, og måske også 9001. Samtidig er håbet, at standarden vil vinde større udbredelse og anerkendelse med ISO som varemærke. – Alle standarder får en fælles struktur. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 får samme inddeling og ordvalg. Det er en kæmpe fordel for dem, der skal sidde med flere standarder. Det er nok noget af det mest revolutionerende, siger Kristian Glæsel.

Rygterne flyver

Det flyver med rygter om den nye standard, selv om den langt fra er færdig endnu. Derfor har Kristian Glæsel taget initiativ til en konference på Hotel Nyborg Strand den 5. marts, hvor interesserede kan få aflivet myterne og høre forklaringer og beskrivelser fra nøglepersoner fra ISO.

”Alle standarder får en fælles struktur. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 får samme inddeling og ordvalg. Det er en kæmpe fordel for dem, der skal sidde med flere standarder”

Certificering

– Den samme dag, som vi holdt det allerførste møde om ISO 45001 i London, udkom der en bog om, hvordan man skulle skifte 18001 ud med 45001. Der er penge i at prøve at gøre sig klog på det, så det er der masser af mennesker, der gør, selv om de ikke aner, hvad de snakker om. På mødet i Nyborg kan man komme og tale med nogle af dem, der har arbejdet med at udvikle standarder de seneste 15-20 år, bl.a. Charles Corrie, der er et ikon inden for ISO-sammenhæng – det synes jeg er interessant, lyder invitationen fra Kristian Glæsel.

Man vil overholde standarder

Der er to store fordele for virksomheder og deres medarbejdere ved at få en certificering, forklarer Kristian Glæsel. Den ene er, at med diplomet på væggen kommer der en udenforstående og kontrollerer, om man lever op til den nationale lovgivning. Det er især en fordel i lande, hvor der kan være langt fra lov til virkelighed. Den anden er, at virksomheder som oftest vælger at lade sig certificere, fordi det er et krav fra kunder. Det giver et stort incitament til at overholde standarden.