25. september 2017Et bæredygtigt arbejdsliv

       

Et bæredygtigt arbejdsliv – hvad er det? Det vil vi gerne mødes med dig for at diskutere i uge 43 på to temadage - en ved København og en ved Aarhus

Uge 43 er Arbejdsmiljøugen, og temaet på årets arbejdsmiljøuge er ”et sundt og sikkert arbejdsliv for alle”.
Vi kalder det ”Et bæredygtigt arbejdsliv”.

I ArbejdsmiljøNET holder vi to temadage om fremtidens bæredygtige arbejdsliv i løbet af Arbejdsmiljøugen:

En rapport om et bæredygtigt arbejdsliv:
Working time patterns for sustainable work

Baggrund:

Et længere arbejdsliv

Mange af os skal holde til at gå på arbejde til vi bliver 70 år eller mere. De, der går på arbejde, bliver samtidig ældre og ældre i gennemsnit. I 2030 vil aldersgruppen 55-64 år udgøre mindst 30 procent af arbejdsstyrken i mange europæiske lande. Derfor er der behov for at gøre en indsats for at sikre sunde arbejdsforhold gennem hele arbejdslivet.

Det bæredygtige arbejdsliv - pressecitater

"Hvad er dine krav til et bæredygtigt arbejdsliv? Højere tillæg om natten? Bedre vilkår for seniorer? Eller mere frihed til at vælge, hvornår man vil holde fri? …Danske Bioanalytikere har valgt bæredygtigt arbejdsliv som rød tråd ved OK 18, og fokus er, hvordan medlemmer kan holde til det pres, der er på sygehusene.”

Fra Danske Bioanalytikeres oplæg til OK 2018

”Det gode spørgsmål er så, hvordan vi hver især kommer helskindet igennem vores arbejdsliv? ”Det grænseløse arbejde” er allerede en realitet – vi kan komme i kontakt med vores omverden hele tiden 24/7 … Det giver fleksibilitet, men det giver også en risiko... Samtidig udfordres hele sektoren af det omkringliggende samfund. Der skal være afkast – et stort et af slagsen – til aktionærerne. ... En tredje faktor, der har stor indflydelse på vores hverdag er kravet om at ”følge med.” Kompleksiteten stiger til stadighed… Finansforbundets debatforum ”…det (er) kun en begrænset del af virksomhedens aktiver, der optræder på statussiden i regnskabsopgørelsen. Værdien af f.eks. bygninger, maskiner, lastbiler og lagerbeholdninger er vi omhyggelige med at skrive ned. …Men hvad med medarbejderne, kulturen, tilliden, viden, videndelingen, arbejdsmiljøet, relationerne – hvad med vores brand? Hvad med kundernes loyalitet og virksomhedens omdømme? Hvad med vores resiliens og bæredygtighed? Vi må erkende, at der er meget, som vi ikke holder særlig meget øje med, endsige forsøger at definere, beskrive og måle – kvalitativt såvel som kvantitativt.”

Fra steenhildebrandt.dk

”Et bæredygtigt arbejdsliv er vigtigt både for individet, for virksomheden og for samfundet. Det indebærer, at individet kan udvikle sig på arbejdspladsen og lære sig nye sager, som virksomheden behøver. Men også at man kan holde sig skarp i arbejdslivet hele tiden - på samme arbejdsplads eller hvis man ønsker gå over til noget andet...”

Maria Albin, professor, Karolinskainstituttet, på Youtube

“Man kan ikke ændre ret meget, hvis man har arbejdet forkert i 30 år…Det handler om at få gode vaner ind, mens man er ung.” Peter Hamborg Faarbæk, sundhedspolitisk konsulent i 3F: ”Hvorfor dælen kan man lave rygeforbud på gymnasierne og ikke finde ud af at gøre det samme på erhvervsskolerne, hvor behovet og effekten ville være langt større?”

Søren Kryhlman, direktør i Arbejdstilsynet, fra arbejdsmiljoviden.dk – dækning af paneldebat på Folkemødet på Bornholm 2017.