7. november 2017"Vi skal hjælpe hinanden med at blive klogere"

       

Fagforeningen Socialpædagogerne i Østjylland har udpeget arbejdsmiljøambassadører på pædagogiske arbejdspladser. Ambassadørerne skal hjælpe med at sætte fokus på de steder i arbejdsmiljøet, hvor skoen trykker

Ambassadører kan gøre fagforeningerne klogere, har Socialpædagogerne (SL) i Østjylland erfaret. For to år siden udpegede lokalafdelingen 30 ambassadører fra socialpædagogiske arbejdspladser. Tilbagemeldingerne fra ambassadørerne ude fra arbejdspladserne gav fagforeningen et meget nuanceret billede af socialpædagogernes hverdag. Som formanden for Socialpædagogerne i Østjylland rammende udtrykker udbyttet af ambassadørernes tilbagemeldinger:
"Man ved ikke, hvad man ikke ved. Vi skal hjælpe hinanden med at blive klogere."

"Vi kan ikke bare stiltiende se til, at vores arbejdsmiljø er så dårligt"

Arbejdsmiljøambassadører udpeget

Som opfølgning på succesen har SL i Østjylland udpeget 20 nye ambassadører, denne gang på arbejdsmiljøområdet. De har bl.a. stået for at arrangere tre workshops og en konference. Det er temaer som vold, alenearbejde, stress og resurser, der belaster socialpædagogerne i det daglige. Temaer som disse blev diskuteret af arbejdsmiljørepræsentanter på de tre workshops. Budskaberne herfra blev brugt som grundlag for konferencen, hvor repræsentanter for trioerne i kommuner fra Randers til Hedensted også deltog.

Laver netværk

Næste skridt er, at SL i Østjylland selv overtager stafetten. Som opfølgning på møderne kommer der en lille film og et hæfte. Lokalafdelingen ansætter en konsulent, som de næste to år skal hjælpe de i alt cirka 250 arbejdsmiljørepræsentanter med at styrke deres kompetencer og med at forbedre arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Læs også: Ni tips til at få succes med ressourcepersoner

"Vi skal i gang med at arbejde for vore arbejdsmiljørepræsentanter. Vi synes, vi har noget at bidrage med i forhold til at gøre dem så gode som muligt," siger Gert Landergren Due, formand for SL i Østjylland.

"Vi vil lave et netværk for arbejdsmiljørepræsentanterne - for tit bliver det en ensom post. Konsulenten vil komme til at lave udviklingssamtaler gruppevis i kommunerne. Ofte findes der gode løsninger i institutionerne ved siden af. Man kender dem bare ikke. Vi vil også samle viden op om, hvad de mangler. Vi diskuterer, om vi skal afholde en dag med uddannelse. Vi prøver at medvirke til at give dem en så god ballast som muligt til at kunne hjælpe, fortsætter Gert Landergren Due.

"Vi kan ikke bare stiltiende se til, at vores arbejdsmiljø er så dårligt," slår han fast, og henviser til en landsdækkende undersøgelse, der viser, at arbejdsmiljøet på socialpædagogiske arbejdspladser fra 2013 til 2017 er blevet en smule bedre. Men da udgangspunktet var dårligt, er der lang vej endnu.

"Du kender jo de højtprofilerede sager, hvor mennesker er blevet slået ihjel. Men under det ligger der rigtig meget vold og mange trusler, oplyser han.

"I sidste ende er det meget dyrere ikke at have et ordentligt arbejdsmiljø"

Kommuner bærer ansvaret

Det er fortsat lederne af de enkelte institutioner og kommunerne, der bærer forpligtelsen til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Det understreger Gert Landergren Due klart:

"Det skal man ikke rokke ved. Men vi prøver at spille ind ved at støtte og skubbe til og sige fra, så der bliver gjort det, der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet. I sidste ende er det meget dyrere ikke at have et ordentligt arbejdsmiljø," anfører han.

Når det er sagt, så har reaktionerne fra ledere og kommunerne være meget positive.

"Vi har sat gang i en proces, og det har de taget vældig godt imod. De er med på, at vi er her for at gøre arbejdsmiljøet bedre for alle," understreger Due.

"Det har fungeret fint, fordi SL har været ydmyge over for det"

Konstruktivt er godt

Jacob Thisen, der er forstander på Bostedet Ellengården i Aarhus, et forsorgstilbud for hjemløse familier, byder ethvert konstruktivt bidrag til et bedre arbejdsmiljø velkommen:

"Moderne socialpædagogiske arbejdspladser er nødt til at finde fælles fodslaw for at løse problemer på arbejdsmiljøområdet. De personer og organisationer, der har noget at sige, lytter vi til. Så er jeg lidt ligeglad med, hvem de er. Arbejdspladser, som tør gå i dialog, flytter sig. De andre kommer ingen vegne," siger han.

Det konkrete projekt giver han roser med på vejen:

"Jeg kan godt lide tanken om, at skal man give noget liv, så skal det gøres stort. Man skal lægge energi i det, og det gjorde SL. Det var synligt, at man ville noget med arbejdsmiljøet. SL hæver barren for deres arbejde i disse år," erklærer han.

"Det har fungeret fint, fordi SL har været ydmyge over for det. Vi blev spurgt, om vi kunne gå ind i det, og fik afklaret, hvad der kom ud af det, og hvad forventningerne var til hinanden. Det sender også et godt signal indadtil, når leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant går hånd i hånd i arbejdsmiljøarbejdet – eller når lederen bakker op og lægger armen om ambassadørens skulder," fortsætter Jacob Thisen.

Når SL’s konsulent begynder at besøge arbejdspladserne, understreger Thisen, så er det vigtigt, at konsulenten slår et smut forbi lederens kontor. Det er hos lederne, arbejdsmiljøarbejdet skal forankres, slår han fast.

Læs også: Smerter skal bekæmpes i fællesskab

Rigtig positivt

Ulla Nielsen, der er pædagog og siden 2012 arbejdsmiljørepræsentant i et bofællesskab i Hornsyld for unge med forskellige udfordringer, var én af ambassadørerne.

"Det har været rigtig positivt. Det kan jeg mærke, at de andre ambassadører også syntes. Vi har så meget at byde ind med hver især, og når vi bliver samlet, kan det give rigtig meget. Det betyder også meget for fornemmelsen af at stå stærkere sammen, siger hun. Man får mere viden om, hvad der foregår ovre på den anden side af kommunegrænsen:

"Vi har for eksempel i Hedensted Kommune en netværksgruppe for socialpædagoger, der er tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Det ville flere andre også gerne have, kunne jeg høre.

En balancegang

Man kan ikke lukke øjnene for, at arbejdsmiljøproblemerne til dels er forårsaget af de mange besparelser, området har været udsat for de senere år.

"Der vil altid være en diskussion om, hvornår man som fagforening skal sige fra, når forholdene ikke længere er i orden. Og hvornår man skal være med til at prøve at få tingene til at fungere. Vi gør begge dele, og det er en balancegang. Selv om området har taget imod nedskæring på nedskæring, så har vi stadig en forpligtelse over for medlemmerne," påpeger Gert Landergren Due.

Foto, CC