7. november 2017Styrken ved ressourcepersoner ligger i troværdigheden

       

Hvis man skal have det fulde udbytte af at benytte ressourcepersoner, skal man skabe rammer, hvor tilliden og troværdigheden mellem kolleger kan blomstre

Det er populært at udvælge medarbejdere til at varetage en rolle som vejleder eller bannerfører for arbejdsmiljøforbedringer. Det kan være en god ide. Det ser nemlig ud til at virke. Men der findes ikke ret meget viden om, hvad man skal gøre for at opbygge et velfungerende korps af ressourcepersoner, ambassadører – og hvad de ellers kaldes – på en arbejdsplads. Forskere fra Team Arbejdsliv har derfor undersøgt otte forløb, hvor man har benyttet ressourcepersoner, og fundet frem til nogle af de knapper, man bør skrue på for at få succes.

Den delikate tillid

Styrken ved at bruge ressourcepersoner er tilliden og troværdigheden mellem kolleger.

"Hvis det skal virke, så skal den tillid, der ligger i, at det bare er en kollega, der giver nogle gode råd eller oplysninger, være fremherskende. Det gør, at medarbejderne kan have en åbenhed uden at risikere at ende i et formelt spil, hvor ledelsen bliver inddraget. Det giver en anden slags troværdighed," forklarer Hans Jørgen Limborg, én af projektets bagmænd.

Ikke noget særligt

Grundtanken med modellen er derfor, at ressourcepersoner ikke har en særlig funktion. De er bare medarbejdere.

Nogle steder gør man de tillidsvalgte til ambassadører. Det er et problem, fordi man pludselig skal bestride tre roller: Tillidsvalgt, ambassadør og kollega. Andre steder er det mellemledere. Det er endnu værre, mener Hans Jørgen Limborg. Troværdigheden går fløjten. Tør man være åben og ærlig sammen med nærmeste leder?

"Respekten for ressourcepersonen skal komme gennem det almindelige kollegaskab," fastslår Hans Jørgen Limborg.

Han erkender, at det kan være vanskeligt at finde balancen mellem at være kollega og bannerfører. Netop derfor slår han på tromme for, at man som organisation uddanner ressourcepersonerne. Ikke kun i det faglige, men også i det svære samspil med kollegerne.

Læs også: Ni tips til at få succes med ressourcepersoner