Sæt kryds i kalenderen for næste år allerede nu. Årskonferencen er rykket til den 26.-28. april 2022.

Corona-nedlukningerne er her i februar desværre stadig en realitet, og forskellige mutationer er muligvis på fremmarch. I flere lande taler man ligefrem om en mulig “tredje bølge”.

Det har fået os til – ud fra såvel et forsigtigheds- som planlægningsperspektiv – at aflyse ArbejdsmiljøNETs årlige konference. Desværre for tredje gang.

I stedet bedes I allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 26.-28 april 2022, og indtil da må vi som så mange andre her i landet – og hele verden – primært mødes virtuelt.

Af samme grund har ArbejdsmiljøNET skudt en række webinarer i gang, og en ny hjemmeside med flere interaktive og netværksfremmende funktioner er næsten færdigstøbt.

For ArbejdsmiljøNET handler om at netværke. Det er derfor, vi er Danmarks ældste netværk for arbejdsmiljøprofessionelle.