Netværksorganisation for arbejdsmiljøprofessionelle

ArbejdsmiljøNET er landets ældste netværksorganisation for arbejdsmiljøansvarlige.

Foreningen blev i 1962 oprettet under navnet Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark og består hovedsageligt af arbejdsmiljøansvarlige fra offentlige og private arbejdspladser i Danmark.

Foreningens vigtigste opgave er at sikre et fagligt netværk for alle dem, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø, hvor alle kan få sparring, så ingen sidder alene med udfordringerne i hverdagen. Derudover arbejder foreningen for at videreformidle den nyeste forskning inden for området, så medlemmerne altid er opdaterede på seneste forskning og nyt om arbejdsmiljø.

ArbejdsmiljøNET omfatter nu en konference, fire årlige medlemsmagasiner, webinarer og regionale møder.

Foreningens formål er:

 • at medvirke til, at arbejdsmiljøprofessionelle opnår en høj faglig viden

 • at stimulere til metodeudvikling

 • at medvirke til erfaringsudveksling

 • at arrangere møder, konferencer og kurser

 • at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger.

Medlemsfordele

 • Medlemspris på deltagelse på konferencen – to dage i maj.

  Prisen for 2024 er endnu ikke fastlagt; i 2023 var den 7.000,- ekskl. moms for medlemmer og 8.500,- ekskl. moms for ikke-medlemmer.

 • Gratis deltagelse på foreningens regionale møder – enten halvdagsmøder eller hele temadage. Ofte oplæg kombineret med besøg på medlemsvirksomhed eller andet relevant sted

 • Årsmøde med fagligt indhold samt beretning og valg

 • Som medlem modtager du bladet “ArbejdsmiljøNET” fire gange om året

 • Rabat på DA’s kurser “Ledelse af arbejdsmiljøet”

 • Vidensdeling blandt medlemmerne.

Hvad får jeg ud af at netværke med arbejdsmiljøprofessionelle kolleger i ArbejdsmiljøNET?

Hjemmearbejde

Formelle krav for at blive medlem

ArbejdsmiljøNET’s medlemmer er formelt set offentlige og private virksomheder repræsenteret ved deres arbejdsmiljøprofessionelle. En virksomhed kan have flere medlemskaber.

Godkendte arbejdsmiljørådgivere kan optages ved repræsentanter af deres ledelse. Ledere af disse virksomheders regionale afdelinger kan også optages.

Øvrige personer, som er beskæftiget med at udvikle eller lede arbejdet med virksomhedens sikkerhed, sundhed og miljø, kan ligeledes optages, når anmodning herom er tiltrådt af et flertal i bestyrelsen.

Det er også muligt for studerende på uddannelsesinstitutioner, der uddanner fremtidens ”arbejdsmiljøprofessionelle”, at blive medlem.

Pris

Årligt kontingent 2022 er kr. 1.495,- ekskl. moms.

Ved flere medlemmer i samme virksomhed, får man rabat på kontingenterne. For hvert medlem sparer man 20% mere.

Studerende animation

Spørgsmål

Som hovedregel kan en medlemsvirksomhed godt deltage i ArbejdsmiljøNET-arrangementer med en ekstra person – f.eks. kan det være en god idé, at en kollega fra bygningsafdelingen også deltager i et møde om indeklima. Ved arrangementer med begrænset deltagerantal har medlemmer dog fortrinsret.

I nogle tilfælde udbydes regionale møder på landsplan, men i andre er det primært regionens medlemmer, der kan deltage. Hvis du ser et spændende arrangement i en anden region og gerne vil deltage, er du velkommen til at spørge arrangøren.

Det er virksomheden, som er medlem. I tilfælde af jobskifte beder vi dig eller din virksomhed oplyse en ny kontaktperson.

Hvis du er i tvivl eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på info@arbejdsmiljonet.dk.