Meld dig ind

ArbejdsmiljøNETs medlemmer er formelt set offentlige og private virksomheder repræsenteret ved deres arbejdsmiljøprofessionelle. En virksomhed kan have flere medlemskaber.

Godkendte arbejdsmiljørådgivere kan optages ved repræsentanter af deres ledelse. Ledere af disse virksomheders regionale afdelinger kan også optages.

Øvrige personer, som er beskæftiget med at udvikle eller lede arbejdet med virksomhedens sikkerhed, sundhed og miljø, kan ligeledes optages, når anmodning herom er tiltrådt af et flertal i bestyrelsen.

Årligt kontingent 2022 er kr. 1.495,- ekskl. moms. I 2023 vil kontingentet være: 1.995,- ekskl. moms.

Login-oplysninger

Dit password skal indeholde mindst ét ​​lille bogstav, en stort bogstav og et tal

Firmaoplysninger

Fakturaoplysninger