Kemiingeniør Anette Østerby, grundlægger af rådgivningsvirksomheden Avichem anbefaler faste rutiner ved indførelse af nye kemiske produkter og rutiner for, hvornår en virksomhed skal trække på eksterne ressourcer, når der skal foretages obligatoriske kemiske risikovurderinger. Det stilles krav til både medarbejdere og sikkerhedsledere, når de kemiske risici skal vurderes.

Rådgivningsvirksomheden Avichem ligger inde med næsten 20 års erfaring, når det kommer til udarbejdelse af kemiske risikovurderinger, som ikke alene handler om faremærkede kemiske produkter, men i langt højere grad om at vurdere de arbejdsprocesser, de indgår i. Også alle de ikke-mærkede produkter, der indeholder blot én procent af et farligt stof, skal medtages i vurderingen. Men ifølge Anette Østerby er netop skiftet fra produkt- til procestilgang en stor fordel, for de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaverne.

  • Arbejdstilsynet har skiftet fokus fra produkt- til procestilgang. Det betyder, at man i modsætning til tidligere skal have kortlagt alle aspekter, så man arbejder sikkert med kemi, hvilket ikke er helt enkelt for alle. Og det skaber en større tryghed for de medarbejdere, der skal udføre arbejdet, siger Anette Østerby.

Utilsigtede kemiske forbindelse

Men hvad menes der i grunden med en procestilgang? Anette Østerby forklarer, at det handler om, at hvis f.eks. en medarbejder skal lime to ting sammen, og først benytter et affedtningsmiddel og lige bagefter en lim, så rækker det ikke kun at se på limen. Her skal begge kemikalier vurderes, den måde de to produkter påføres overfladen, ventilationsforhold og brugen af værnemidler i den givne proces. Og blandes to eller flere kemikalier, skal det også vurderes om der frigives farlige reaktionsprodukter.

  • Der kan opstå farlige helbredsrisici i forbindelse med slibe- eller svejseprocesser, hvor farlige kemiske stoffer frigives som røg og dampe ved høje temperaturer, eller hvor et ellers harmløst stof kan være farligt at indånde som støv. Kort sagt opstår mange kemiske risici under selve arbejdsprocessen. Derfor er det vigtigt, at materialer og arbejdsprocesser bliver kædet sammen i den kemiske risikovurdering.

I den første del af en risikovurdering handler det derfor om kemikalier og arbejdsprocesser. Her får man styr på, hvilke kemikalier, der indgår i arbejdsprocessen, hvilke kemikalier der frigøres, og hvilke eksponeringsveje, der kan udsætte medarbejderen for helbredsrisici. Men herudover skal der også være styr på en stor mængde regler fra f.eks. Arbejdstilsynet og EU’s REACH forordning vedrørende kemikalier, ligesom der er brandregler, affaldsregler og miljøregler.

  • Første vurdering giver et overblik over eksponeringsveje og et overblik over kravene i lovgivningen. Og har leverandørerne udarbejdet et eksponeringsscenarie på de kemikalier der anvendes, så er der stor hjælp at hente der. bemærker Anette Østerby.

Anette Østerby var en af oplægsholderne på årets konference. Du kan læse resten af interviewet med Anette Østerby om anden del af den kemiske risikovurdering i seneste nummer af ArbejdsmiljøNETs magasin.