LO bad i foråret 2017 Teknologirådet om at finde svar på, hvordan arbejdsmiljøet kan sikre flere gode år på arbejdsmarkedet for alle. Teknologirådet nedsatte en uafhængig arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med politiske anbefalinger til at styrke den danske arbejdsmiljøindsats. Anbefalingerne blev præsenteret på en høring i Folketinget den 11. januar.

De 14 anbefalinger

Anbefalingerne retter sig ifølge Teknologirådet især imod det påtrængende behov for at skabe bedre balance mellem arbejdets vilkår og de faktiske ressourcer i arbejdsstyrken. De første otte anbefalinger sigter mod at skabe et arbejdsmarked, som giver flere mulighed for flere gode arbejdsår. Fire anbefalinger handler om at forbedre forholdene for grupper, der i særlig grad er udsat for fysisk og psykisk belastende arbejde. De to sidste anbefalinger handler om finansiering.

1

En mere sammenhængende og koordineret arbejdsmiljøindsats

2

Et stærkt og stabilt Arbejdstilsyn som fundament for en styrket arbejdsmiljøindsats

3

Forskningen i arbejdsmiljø skal være bred og dækkende, og resultaterne skal formidles sådan, at virksomheder og medarbejdere forstår dem

4

Den virksomhedsnære rådgivning og vejledning skal styrkes

5

Før ledelsen af en virksomhed beslutter at gennemføre større forandringer, skal den vurdere, hvordan de påvirker arbejdsmiljøet

6

Når opgaver sendes i udbud, skal der stilles krav til arbejdsmiljøet ved udførelsen af arbejdet

7

Øget myndighedsindsats for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø

8

Arbejdstilsynet og pensions- og forsikringsselskaberne bør stille viden til rådighed for forskning og forebyggelse

9

Arbejdsintensiteten bør tilpasses, så den ikke skader de ansattes helbred og forringer deres mulighed for et godt og langt arbejdsliv

10

Opsøgende rådgivning om mulighederne for at skifte spor i arbejdslivet

11

I udvalgte fag og brancher bør medarbejderne tilbydes fysisk aktivitet i arbejdstiden

12

Støtte til udvikling af ny arbejdsorganisering og nye tekniske hjælpemidler som mindsker belastninger af de arbejdende

13

Fond til finansiering af en ambitiøs indsats

14

Aktivering af midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs mere

De 14 konkrete anbefalinger kan ses i rapporten ”Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? – politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning”. 

Foto: Christophe Pelletier 
Licens: CC