Andelen af arbejdsulykker på byggepladserne er fordoblet over de sidste 10 år. Hver tiende af alle anmeldte arbejdsulykker er sket på en byggeplads.

Det viser tre faktaark om arbejdsulykker i byggeriet, som Arbejdstilsynet har udgivet.

Hos ArbejdsmiljøNET er vi bekymrede over udviklingen, der må og skal vendes, og det er vores alles ansvar. Såvel myndighederne som arbejdsgivere og medarbejdere. Arbejdsgiverne har ansvaret for, at sikkerhedsudstyr og vejledninger er vedligeholdt og opdateret til punkt og prikke – mens medarbejdere naturligvis har pligt til at anvende sikkerhedsudstyr og følge vejledninger.

Alle teknologiske forudsætninger er til stede, så arbejdspladserne kan blive sikrere for hver dag. Nu må vi løfte i flok.

Du kan læse mere om tallene fra Arbejdstilsynet her: https://at.dk/nyheder/2020/12/tal-og-fakta-om-arbejdsulykker-i-byggeriet/


© 2021 – arbejdsmiljøNET