Størstedelen af de ansatte i ældreplejen oplever deres arbejde som givende og meningsfuldt. Alligevel er det vanskeligt at fastholde og rekruttere personale, især i denne tid med mangel på arbejdskraft. Ifølge virksomhedschef fra Attendo er lønnen dog ikke førsteprioritet. Det er et godt arbejdsmiljø

Af Catrine Eisenreich

Frustrerede råb og reaktioner. Hårde sms’er eller mails. Udhængt personligt i lokale facebook – grupper. Det kan være blandt hverdagens oplevelser for meget personale i plejesektoren. Det psykiske arbejdsmiljø er derfor under massivt pres i sektoren, der samtidig oplever stor mangel på arbejdskraft til ældre- og sundhedsområdet.

  • I disse år er det svært at få hænder nok til at varetage opgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes et stigende antal ældre, samt at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension. Kombineret med et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne, betyder det, at Danmark fremover står overfor store udfordringer med at udføre helt centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet, fortæller direktør Søren Andersen hos Attendo Danmark A/S.

Han er overbevist om, at mediernes omtale af branchen som et lavtlønnet arbejdsområde med dårlige vilkår bidrager til at svække branchens image og optaget til uddannelsen.

  • De mange historier om dårlige arbejdsvilkår bidrager til, at faget bliver set ned på og talt ned til i hele samfundet. Det er sket i alt for mange år. Retorikken skal derfor ændres. Det er vigtigt at tale faget op og fremhæve at passe på mennesker, som ikke kan passe sig selv, er en af de mest givende og meningsfyldte jobs, fremhæver Søren Andersen.

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Manglen på arbejdskraft i plejesektoren er en stor udfordring hos både kommunale, regionale og private, der skriger på hænder. I modsætning til andre brancher er lønnen dog ikke det vigtigste kriterie.

  • Det er medarbejdernes marked – og der er frit valg. Men min oplevelse er, at lønnen ikke er det vigtigste, når de er til samtale. De beder mere om gode arbejdsvilkår og et godt miljø, fremhæver virksomhedschef Annette Mårtensson fra Attendos friplejehjem Lærkevej.

Hun fortæller, at der er sket et skift i branchen. Hvor der for 10-15 år siden var et stort fokus på det fysiske arbejdsmiljø, sker der med hjælpemidler og velfærdsteknologi ifølge en undersøgelse fra FOA langt færre arbejdsskader inden for det fysiske arbejdsmiljø. Derfor skal der særligt sættes ind over for det psykiske arbejdsmiljø, hvor der sker hårde belastningsreaktioner.

Kultur og arbejdsmiljø hænger sammen

For at sikre et godt arbejdsmiljø arbejder Attendo kontinuerligt og seriøst med medarbejderundersøgelser og udgangspunktet er, at kultur hænger tæt sammen med det gode arbejdsmiljø.

  • Kulturen er afgørende for personalets trivsel. Vi gør derfor meget ud af at skabe rammer for, at der kan tales åbent om, hvad der sker på arbejdspladsen, hvordan det påvirker medarbejderne, samt hvordan personalet i fællesskab kan arbejde med at sikre det gode arbejdsmiljø i det daglige, fastslår Søren Andersen.

Især er det vigtigt at sikre en fælles forståelse for, hvilke episoder der er acceptable og ikke er acceptable. Ved at personalet har fælles holdning og opfattelse kan de nemlig bedre tale om den.

  • At tale åbent og frit om psykisk og fysisk mistrivsel kræver en stor grad af tillid og dermed en fælles kulturforståelse. Her spiller ledelsen en stor rolle i måden at udvise forståelse og håndtering af medarbejdernes oplevelser og tanker i et tillidsbaseret rum, fremhæver Søren Andersen.

Læs mere om problematikkerne hos plejesektorens medarbejdere samt Attendos håndtering af disse, i nyeste nummer af ArbejdsmiljøNETs magasin.