Debatten om krænkelser og sexisme har øget bevidstheden om et godt arbejdsmiljø, og værktøjet til at gøre noget konstruktivt er lige ved hånden.
“På nogle arbejdspladser bruges APV’en ikke aktivt som værktøj i arbejdet med at forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemer. En velimplementeret APV er faktisk et stærkt og troværdigt værktøj, som bør bringes konstruktivt i spil for at forbedre arbejdsmiljøet,” siger Eva Gemzøe Mikkelsen, erhvervspsykolog og lektor på Syddansk Universitet.

Eva Gemzøe Mikkelsen, der har 20 års erfaring med rådgivning af virksomheder i arbejdsmiljøspørgsmål, peger på, at APV’en er meget mere end en masse spørgsmål og et resultat, som den enkelte leder kan analysere og udarbejde tiltag ud fra. Det er et værktøj, der kan bruges aktivt af både ledere og medarbejdere i den virksomhed, der vil tage kulturforandringer alvorligt.
“Forebyggelse af seksuelle krænkelser tager udgangspunkt i viden om de forhold i miljøet og kulturen, som kan føre til krænkelser. Her kan APV’en bruges. Her er det dog vigtigt med en APV, der går i dybden med udspecificering af seksuel chikane og krænkelser, fremhæver Eva Gemzøe Mikkelsen.

Hun fortæller, at nogle APV-spørgeskemaer ikke har spurgt ind til seksuel chikane. Andre har kun spurgt ind til uønsket seksuel opmærksomhed, som er en af tre former for seksuel chikane. De andre to er kønskrænkende adfærd samt seksuel tvang.
“Man kan også have undladt at give en definition af seksuel chikane. Problemet med det er, at det er op til den enkelte at afgøre, om dét, man har været udsat for, er seksuel chikane. Arbejdsgivere, der bruger et spørgeskema som kortlægningsredskab til APV’en, kan vinde en del ved at gå spørgsmålene grundigt igennem og måske søge rådgivning til, hvordan der kan spørges mere grundigt ind til seksuel chikane,” siger Eva Gemzøe Mikkelsen.

FAKTA: Fire råd i en krænkelsestid
Lektor Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU, peger på følgende fire centrale punkter for en organisation, der vil tage kulturforandringerne omkring krænkelser og mobning alvorligt.
Igangsæt forebyggende tiltag som f.eks.:
a. Implementering af lokale politikker for krænkende handlinger herunder seksuel chikane.
b. Gennem dialog at øge bevidstheden hos ledere og medarbejdere om seksuel chikane: Hvad er det, og hvor går grænsen.
c. Vidnernes rolle. Sig højt og indfør det i politikken, at alle har et ansvar for at gribe ind overfor krænkende handlinger.
d. Øge kompetencer hos ledere og medarbejdere til at gribe ind overfor og håndtere klager om seksuel chikane konstruktivt og professionelt.