Forfatter, ledelsesrådgiver og foredragsholder Torben Wiese er ikke i tvivl: Arbejdsmiljøet er det vigtigste konkurrenceparameter i en tid med alvorlig mangel på arbejdskraft. Men ansvaret ligger også hos medarbejderne

Torben Wiese betegner det nuværende situation på arbejdsmarkedet som en kæmpemæssig udfordring for ledere. Det handler om tiden efter pandemien. Det handler om den historiske mangel på hænder på arbejdsmarkedet og om genåbningen, som har skabt en hidtil uset bølge af opsigelser og skift mellem job.

Arbejdsmiljøet vil derfor komme til at spille en afgørende rolle, som også handler om livskvalitet for den enkelte medarbejder – og her er det afgørende, at der ikke alene fokuseres på effektivitet eller at spare transport, fordi man arbejder hjemme.

  • Forestil dig, at din kæreste eller kone en dag siger til dig, ”hold da op, skat, hvor har vi bare et effektiv sexliv, eller I som forældre fortæller, at ”vi opdrager vores børn effektivt”. Ville det ikke lyde lidt forkert og malplaceret? Det samme gælder i virkeligheden på arbejdspladsen, hvor effektivitet ikke må blive det eneste succeskriterium, for det skaber hverken et godt arbejdsmiljø eller rekrutterer nye medarbejdere, siger Torben Wiese.

De vigtige samtaler omkring frokostbordet

Han peger på, at de lange perioder med hjemsendelser af medarbejdere hos mange – og ikke mindst medarbejderne – har skabt en forventning om, at hjemmearbejde nu skal være det naturlige, og at fleksibiliteten og effektiviteten i hjemmearbejde også er udtryk for et ”godt arbejdsmiljø”. Men den idé kræver at blive udfordret.

  • Grundlæggende er vi mennesker dybt sociale væsener, og det er en kendsgerning, at 1,6 millioner af os lever alene. Kan hjemmearbejde erstatte behovet for daglig kontakt med andre mennesker? Naturligvis ikke. Hvor skal inspirationen komme fra, når man sidder hver for sig? Hvad med de vigtige samtaler over frokostbordet, som udvikler nye ideer og skaber inspiration?

For at sætte tingene på spidsen stiller han det retoriske spørgsmål, om et menneske, der på dødslejet ser tilbage på højdepunkterne i sit liv, mon nogensinde vil komme i tanker om et møde på ZOOM eller Teams som noget væsentligt. Og hvem gad i øvrigt til sammenligning have en kæreste online eller deltage i vigtige familiebegivenheder online? På samme måde skal vi anskue vores arbejde, og det er da helt sikkert, at de ledere og medarbejdere, der kommer mindre eller måske endda sjældent på arbejdspladsen, hvor kulturen og fællesskabet virkelig findes, ikke yder meget af værdi til arbejdsmiljøet. Alligevel ønsker de sig sikkert, at kulturen er godt, og at der findes et fællesskab, hvis de får brug for det.

Vi er i dag ifølge Torben Wiese yderst bevidste om, at vi bruger vores liv på at arbejde, men at der også er andet i livet end arbejde. Derfor er det så vigtigt at betragte arbejdsmiljøet mere som et livsmiljø, hvor medarbejderne længes efter at komme hen, og som de savner, når de er væk.

  • Desuden må medarbejderne ikke udelukkende tænke over alle herlighederne ved det hybride arbejdsliv, men også hvad hjemmearbejde kan risikere at betyde for deres markedsværdi og karrieremuligheder at være meget på distancen, men også på de sociale faktorer og det fysiske helbred. Hvis vi antager, at en del bor alene, så risikerer de at blive ensomme, og undersøgelser har vist, at ensomhed kan være lige så skadeligt for helbredet som at ryge 15 cigaretter om dagen eller at undlade at dyrke motion. Spørgsmålet, hvad vi som arbejdsplads tilskønner, understreger han.

Læs mere i seneste udgave at ArbejdsmiljøNETs magasin.