Ifølge arbejdsmiljøchef på Ørsted, Henrik Bak Hoffman, skal svaret på fremtidens rekrutterings- og fastholdelsesstrategi findes i værdier som arbejdsmiljø og bæredygtighed over en bred front

Energikoncernen Ørsted beskæftiger alene på virksomhedens to danske hovedlokationer i Gentofte og Skærbæk ved Fredericia i omegnen af 2700 medarbejdere, men udover dette er man til stede på omkring 150 forskellige lokationer. Det være sig vindmølleparker, solcelleanlæg, eller faciliteter, der beskæftiger sig med batterier og flydende grønne brændsler.

Det stiller store krav til varetagelsen af arbejdsmiljøet, og vi har i den anledning aflagt besøg på energivirksomheden Ørsted, hvor ArbejdsmiljøNETs bestyrelsesmedlem, Henrik Bak Hoffman til daglig er ansvarlig for arbejdsmiljø og bæredygtighed med titlen Head of Global Workplace Sustainability & Safety.

  • Vi er fire i min afdeling, som skaber rammerne for at lave attraktive arbejdspladser, men formelt har jeg ikke ansvaret for alle vores kontormedarbejderes arbejdsmiljø. Det ligger i linjeledelsen, og hvis man regner samtlige ansatte med et arbejdsmiljøansvar op, lander vi på omkring 160 personer, forklarer Henrik Bak Hoffman.

Grøn og social bæredygtighed

Strategien for arbejdsmiljøet hos Ørsted er meget klar, og den tager udgangspunkt i en kobling mellem arbejdsmiljø og bæredygtighed. Og med bæredygtighed menes der ikke alene det miljømæssige, men også mangfoldighedstiltag som ligestilling mellem kønnene og social diversitet. Men fordi virksomheden befinder sig i forsyningssektoren, er det indlysende, at klimaet også fylder meget.

  • Vi har hos os en ambition om at gå forrest som virksomhed ved kun at bruge grøn energi, fordi det netop er det produkt, vi tilbyder. Det handler om vindmølleparker på land og til havs. Det handler om solcelleanlæg og batterier, samt flydende grønne brændstoffer som led i Power-to-X- energi. Men vi ved også, at det ikke kan stå alene. De yngre generationer ser i dag i høj grad den brede bæredygtighed som noget attraktiv i deres jobsøgning, siger Henrik Bak Hoffman.

Fremtidens fleksible kontor

Det betyder, at man på Ørsteds ”uofficielle” hovedkontor i Gentofte eksperimenterer med såvel mere fleksible arbejdsformer som en nytænkning af, hvad et kontor egentlig skal indeholde for folk. Det sker i en erkendelse af, at tiden er løbet fra de traditionelle storrumskontorer – en erkendelse, som ganske vist blev forstærket af Corona-nedlukninger, men som allerede var der inden.

  • Det handler for os om at skabe en fleksibel arbejdsplads. Dels kørte vi i perioden med nedlukninger et ”Work from Home”-program, hvor medarbejderne kunne bestille møbler til deres hjem og indrette hjemmearbejdspladser, som passede til deres behov. Det beskæftiger vi os meget frem fremtidens fleksible arbejdsplads, hvor vi transformerer vores kontorer fra bare at være et sted, hvor man møder op hver eneste dag, til at være et sted, hvor man mødes med kolleger og skaber zoner for alle mulige forskellige typer af aktiviteter. Altså en ny måde at bruge kontoret på, siger Henrik Bak Hoffman.

Er du medlem af ArbejdsmiljøNET, kan du læse mere om Ørsteds arbejde med arbejdsmiljø og bæredygtighed i seneste udgave af magasinet ArbejdsmiljøNET, der netop er udkommet.

Medlemmer kan desuden stifte nærmere bekendtskab med Ørsteds bud på den hybride arbejdsplads til det kommende medlemsarrangement ‘Love Your Workplace’ den 18. maj klokken 15. Tilmelding sker gennem medlemssiden.