I sidste uge kom Beskæftigelsesministeriets nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406

Den har været længe ventet i virksomhederne. Og nu er vi i gang med at læse den grundigt igennem.
Formålet er at gøre reglerne tydeligere for både arbejdsgivere og medarbejdere. Herudover indeholder bekendtgørelsen ingen nye regler.

Men med den nye bekendtgørelse kan arbejdsgivere og medarbejdere lettere se, hvad der er vigtigt, når der opstår spørgsmål om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stort arbejdspres eller krænkende handlinger – og hvordan man igangsætter arbejdet med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

I den næste fase vil Arbejdstilsynet supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne. De kommer til at handle om henholdsvis stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Vejledningerne er tænkt som en hjælp til virksomhederne således, at de får et overblik over hvilke forebyggende tiltag, de kan iværksætte for at leve op til reglerne.