Der var brede smil i Beskæftigelsesministeriet på den modsatte side af Holmens Kanal, da både Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative blev enige om at bruge over 100 millioner kroner på både at opkvalificere ufaglærte, hjælpe nyuddannede, som har svært ved at komme i job, og opkvalificere jobparate kontanthjælpsmodtagere.
En af metoderne er øget jobrotation, så fx en ufaglært medarbejder i hjemmeplejen kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer for den pågældende medarbejder under hele uddannelsen.

Målet er mere faglært arbejdskraft til glæde for både den enkelte og virksomhederne, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

  • Regeringen vil gøre op med det ensidige fokus på arbejdsudbud, som alt for længe har dikteret beskæftigelsespolitikken, og i stedet fokusere på det centrale, nemlig at ledige og medarbejdere får de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for, siger ministeren.

Læs mere via dette link: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/10/aftale-over-100-millioner-kroner-til-opkvalificering/