Da statsminister Mette Frederiksen tilbage i marts måned lukkede Danmark ned, var vi alle klar over, at det ville få store konsekvenser for landet. Men hos cateringvirksomheden Kejserindens Gryder var konsekvenserne næsten uoverskuelige.

  • Vi lukkede stort set ned over natten og mistede dermed 80 procent af vores forretningsgrundlag med ét slag, fortæller indehaver Lone Larsen fra Kejserindens Gryder A/S, der har sit storkøkken placeret i Albertslund.

Som cateringvirksomhed leverer Kejserindens Gryder frokostordninger, selvskabsmenuer og mødeforplejning til virksomheder, ligesom de leverer menuer og anretninger til små og store private fester og forsamlinger. Hvor de private selskaber helt ophørte med at aftage mad til mærkedage, fortsætte en del af de professionelle leverancer til virksomheder og organisationer, som forsat var i hel- eller delvis drift i kundekredsen.

Under corona-nedlukningen har Kejserindens Gryder taget nye midler i brug for fortsat at kunne levere til deres kunder. Virksomheden har naturligvis ikke kunnet gøre brug af hjemmearbejdsmodellen, men har heller ikke på nuværende tidspunkt opsagt nogle af deres medarbejdere. Lone Larsen valgte i stedet at oprette en deleordning for personalet, så medarbejderne på skift arbejder én uge og har en uges fri, så ingen dermed kunne risikere at blive sendt hjem uden job.

Fra buffet til portionsanretning
Der har på intet tidspunkt være et forbud mod buffetordninger, men myndighederne har på det kraftigste henstillet til, at virksomheder skulle undgå at have buffet i kantinerne, da det udgør en meget stor smittefare.

Kejserindens Gryder har omfavnet dette og ønsket at gøre deres for at hjælpe med at minimere smittespredningen. Derfor har Kejserindens Gryder lukket ned for buffet og fulgt henvisningerne ved at skifte deres frokostordninger fra buffet til portionsanretninger.

En så markant ændring i arbejdsgangene medfører naturligvis også både fordele og ulemper. En af de største udfordringer for virksomheden er, at forberedelserne nu tager meget længere tid og dermed påvirker lønsomhed og likviditet.

I dag starter medarbejderne klokken fem om morgenen med at pakke retterne, fordi hver ret skal pakkes enkeltvis, og virksomheden er nødt til at arbejde med færre medarbejdere. Derfor har det også været nødvendigt at indføre fem faste løsninger, som kunderne kan vælge imellem. I dag kan kunderne vælge mellem en varm ret, en kold ret, focaccia, smørrebrød eller en salat.

Der er ikke nær så mange muligheder med portionsanretninger, som der var dengang, buffeten var en mulighed. Kunderne er dog indtil videre godt tilfredse med portionsanretningerne. Størstedelen af Kejserindens Gryders kunder er på nuværende tidspunkt nemlig ikke klar til at vende tilbage til buffet endnu.

Intet er som bekendt så galt, at det ikke er godt for noget. Coronavirussens indtog har haft en positiv effekt, da Kejserindens Gryder har kunnet minimere madspildet ved indkøbet af råvarerne. Kunderne skal nu melde antallet af frokostordninger, de skal bruge, minimum to dage før levering, hvilket betyder, at virksomheden kun handler nøjagtig den mængde ind, der skal bruges – hverken mere eller mindre.

Udfordringer og forandringer
Coronavirussen har medført mange forandringer i hverdagen og vil fremadrettet resultere i store udfordringer i virksomhedernes dagligdag, og hos Kejserindens Gryder er den største udfordring al den ekstra tid, som arbejdet nu tager.

  • I forhold til værnemidler og arbejdstøj er alt ved det gamle. Vi spritter naturligvis ekstra meget af, men det er jo naturligt for os, fordi vi er en fødevarevirksomhed. Der, hvor vi kan mærke en enorm forskel, er, at vi har ekstra travlt. Vores arbejdsdag starter klokken fem i øjeblikket, fordi vi jo skal portionsanrette til alle vores kunder, og økonomien er ikke til at kalde ekstra personale ind, fortæller Lone Larsen og tilføjer:
  • Vi kører stort set kun frokostordninger i øjeblikket. Hele vores selskabsdel er lukket ned, og der er ingen, der ved, om selskaberne kommer tilbage til efteråret. Som det ser ud nu, ser halvdelen af vores kunder tiden an i forhold til deres booking, mens den anden halvdel allerede har aflyst deres selskaber.

Den fremtidige udfordring for Kejserindens Gryder er, at kunderne med stor sandsynlighed gerne vil forsætte med portionsanretninger, fordi det er enkelt og nemt for dem, og de samtidig også kan spare på kantinedamerne.

For Kejserindens Gryder bliver det også en udfordring, efterhånden som der bliver åbnet for buffet, selskaber og weekendarrangementer. Ifølge Lone Larsen må Kejserindens Gryder af økonomiske grunde nemlig et stykke tid endnu være nødt til at være mådeholdende og fortsætte brugen af personalets deleordning.