ISO 45001 kan blive en støtte for arbejdsmiljøledere og AMO’er til at prioritere de virkeligt store arbejdsmiljøproblemer højest.

Engang arbejdede Marianne Ødum i en større fransk koncern. Det var i Danmark, og det var efter arbejdsmiljøreformen i 2010; den, der skulle få has på den såkaldte sidevognseffekt. Men effekten er der stadig. Marianne Ødum, som i dag er daglig leder hos Glæsel HSEQ, tror, at ISO 45001 kan gøre det, reformen ikke kunne: Afkoble sidevognen og anbringe arbejdsmiljøet i begivenhedernes centrum. Sikre ledelsens fulde opmærksomhed på arbejdsmiljøet i virksomheden. Vel at mærke det arbejdsmiljø, som er centralt og afgørende for virksomhedens overordnede mål.

“Jeg oplevede fx dengang, at det var svært at tænke arbejdsmiljø ind i projekteringen af nye anlæg. Vi kunne da lige blive hørt til sidst. Men det var for sent,” fortæller hun.

Velkendt udfordring

Gennem sit netværk ved hun, at det er en velkendt udfordring:
“Det sker ofte, at man lukker øjnene for store udfordringer, fordi man ikke lige kender løsningen på dem. Man viger tilbage fra at tage hånd om de store problemer og kaster sig over de mere lavthængende frugter. Men man kan altså godt bide elefanten over i mindre bidder, anfører hun.

“Det sker ofte, at man lukker øjnene for store udfordringer, fordi man ikke lige kender løsningen på dem. Man viger tilbage fra at tage hånd om de store problemer og kaster sig over de mere lavthængende frugter.”

Princippet med ISO 45001 er, at man hellere må fortære en næringsrig elefant over flere år end dag for dag at spise frugter, som ikke rigtigt mætter. Lad bagatellerne ligge. Se at få løst de store arbejdsmiljøproblemer først. Hendes tro på, at ISO 45001 kunne noget afgørende nyt, var det, der fik hende til at søge arbejde hos Glæsel HSEQ.

Vil du vide mere om ISO 45001?
Hør mere om ISO 45001 på ArbejdsmiljøNET i Kolding den 14. – 16. maj, hvor Kristian Glæsel, direktør i Glæsel HSEQ, holder et oplæg om standarden. 

Ikke kun papir

Med ISO 45001 kan virksomhederne sætte arbejdet med procedurer og papir i baggrunden. Det er kun det faktiske arbejdsmiljø, som tæller: Den reelle proces med at forbedre forholdene. Arbejdsmiljø er med ISO 45001 toplederens og linjelederens ansvar. Det er slut med at tørre ansvaret af på en arbejdsmiljøleder. Der er nemlig ikke længere noget, der hedder en ledelsesrepræsentant. Lederne kan ikke undslå sig, og derfor vil ISO 45001 blive en stor hjælp for arbejdsmiljøledere i arbejdet med at prioritere arbejdsmiljøindsatsen, vurderer Marianne Ødum.

Ud med ligegyldighederne

I modsætning til den hidtidige standard (OHSAS 18001) er ISO 45001 ikke kun sat i verden for at højne arbejdsmiljøet, men at gøre det i overensstemmelse med ledelsens ønsker til virksomhedens overordnede udvikling. ISO’en kommer fra start ved, at ledelsen definerer et ønsket udbytte; hvad skal der komme ud af at have ledelsessystemet. Herefter gennemgår virksomheden en proces, som har til formål at afklare, hvad der skal til, for at det lykkes. Det indebærer bl.a., at man laver en interessentanalyse og forholder sig til muligheder og trusler i virksomhed og verden.

Tættere på målet

Når virksomhederne har udvalgt sig nogle mål, så skal de måle på, om de når dem. De skal også vurdere, om resultatet har bragt dem nærmere det ønskede udbytte; det, der i første omgang var meningen med at lade sig certificere.

“På den måde sikrer man, at virksomheden ikke bare render efter det, jeg kalder kategorien for lyserøde gardiner,” siger Marianne Ødum. De letkøbte, lavthængende frugter, med andre ord.

“Min erfaring er, at det er svært at prioritere som arbejdsmiljøleder. For hvornår er det ok at vælge noget fra? Med ISO 45001 får man nogle udvælgelseskriterier stukket ud fra ledelsen. Det giver mulighed for at prioritere.”

Hjælp til prioritering

Det er denne afklaring, der kan hjælpe AMO’erne og arbejdsmiljølederne med at prioritere indsatsen. Da ledelsen er direkte involveret, fremkommer der fra starten klare signaler om, hvor ledelsen egentlig vil hen med det hele. Da ledelsen senere i processen skal auditeres, vil det undervejs blive afdækket, om lederne selv bidrager godt nok til processen.

Læs også: 14 anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats 

“Min erfaring er, at det er svært at prioritere som arbejdsmiljøleder. For hvornår er det ok at vælge noget fra? Med ISO 45001 får man nogle udvælgelseskriterier stukket ud fra ledelsen. Det giver mulighed for at prioritere. Og jeg er sikker på, at hvis virksomhederne bliver skarpere til at prioritere, så får de også et andet resultat,” lyder det optimistisk fra Marianne Ødum.