Som følge af Regeringens opfordring til at spare på elregningen på de offentlige og private arbejdspladser har Arbejdstilsynet og Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) udarbejdet nogle ideer og løsninger til, hvordan du som arbejdsgiver eller lønmodtager kommer kulden til livs.

Bliver temperaturen sænket på din arbejdsplads? Fryser du? Arbejdstilsynet udmelder, at arbejdsgiveren har pligt til at undersøge, hvorvidt det er muligt at implementere korte pauser med fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen, hvis medarbejderne ønsker det. I forlængelse af dette har NFA udarbejdet en video, som illustrerer, hvordan kolde medarbejdere med korte pauser kan holde på varmen. Bliv inspireret her:

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række svar på, hvordan arbejdspladser generelt kan forholde sig til regeringens opfordring. Se dem her